ICA köper logistikfastighet för en miljard

ICA blir kvar i Hackstaområdet i Västerås. Foto: Saltängen Property Invest

ICA Fastigheter, har genom dotterbolaget Fastica Holding, idag ingått avtal om att förvärva fastigheten Saltängen 1 i Västerås från Saltängen Property Invest för en köpeskilling om cirka 1,1 miljard kronor före skatteavdrag, vilket preliminärt motsvarar cirka en miljard kronor efter skatteavdrag. ICA är ensam hyresgäst och bedriver idag logistikverksamhet på fastigheten och äger dessutom angränsande obebyggda fastigheter. Förvärvet skulle innebära att ICA Gruppens investeringar för 2020 bedöms uppgå till fem miljarder kronor.

– Västerås är en viktig plats för oss och vi är gärna kvar i Hackstaområdet. Möjligheten att förvärva fastigheten och därmed göra de investeringar som fastigheten kräver kommer att skapa en strategisk viktig tillgång för oss, och är i linje med vår strategi att äga våra viktigaste logistikenheter. Vårt huvudalternativ till ett förvärv är att bygga en ny anläggning på granntomten som vi redan äger. Givet de överenskomna villkoren så är ett förvärv i dagsläget det mest intressanta alternativet för oss, säger Per Strömberg, vd för ICA Gruppen.

Förvärvet är villkorat av godkännande från bolagsstämma i Saltängen Property Invest och säljarens styrelse rekommenderar enhälligt att säljarens årsstämma som hålls den 14 april 2020 lämnar ett sådant godkännande.