4,8 procent av fordonen i Stockholms län är laddbara

Antalet personbilar Östergötlands län minskar. Foto: Trafikananys

Vid utgången av 2019 fanns det 2 833 laddbara bilar, elbilar och laddhybrider, i trafik i Östergötlands län. Det motsvarar 1,3 procent av länets personbilsflotta. Högsta andelen laddbara bilar i trafik har Stockholms län med 4,8 procent. Det visar Trafikanalys statistik över fordon i landets alla län och kommuner.

– Antalet elbilar och laddhybrider i trafik har ökat med drygt 47 procent jämfört med förra årsskiftet, men står fortfarande för en mindre andel, 2 procent, av hela landets personbilsflotta. Det stora antalet personbilar gör att det tar tid att förändra strukturen, säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys.

Efter laddhybrider och elbilar som ökar mest, ses också en ökning av elhybrider med 30 procent och dieselbilar med 1,8 procent. Elhybridbilar använder en förbränningsmotor för att ladda elmotorns batteri under färd, medan elbilar och laddhybrider kan laddas med el utifrån. En elhybrid är inte en så kallad klimatbonusbil, men har lägre fordonsskatt än motsvarande bensin- eller dieselbil, vilket kan bidra till ökningen. Sett till hela landet dominerar fortsatt de bensindrivna bilarna med en andel på 55 procent, men den har minskat.

När det gäller nyregistrerade personbilar kan ett skifte konstateras, där framförallt andelen dieselbilar har minskat och andelen laddbara bilar ökat. En orsak är införandet av bonus malus-systemet 2018.

– Dieselbilarnas andel av nyregistreringen minskade från 38 procent 2018 till 32 procent 2019 sett till hela landet, samtidigt som elbilar dubblade sin andel av nyregistrerade fordon från 2 till 4 procent, säger Anette Myhr.

Vid årsskiftet fanns totalt 4 887 904 personbilar i trafik i landet. I Östergötlands län var biltätheten 474 bilar per 1 000 invånare, vilket är en minskning från 477 bilar per 1 000 invånare året innan. Biltätheten varierar kraftigt mellan länen. Stockholms län har den lägsta biltätheten med 394 bilar per 1 000 invånare. Gotland har landets högsta biltäthet med 605 bilar per 1 000 invånare.