ITS-marknaden för kollektivtrafik i Europa och Nordamerika ökar till 20,7 miljarder euro år 2023

Den nordamerikanska ITS-marknaden för kollektivtrafik förväntas växa till en CAGR på 7,3 procent från 1,07 miljarder euro 2018 och nå 1,52 miljarder euro 2023. Bild: Siemens

Berg Insight, världsledande leverantör av M2M/IoT-marknadsundersökningar, offentliggjorde nya resultat inom marknaden för intelligenta transportsystem (ITS).

Marknadsvärdet för ITS inom kollektivtrafikverksamheten i Europa låg på 1,56 miljarder euro 2018. Med en sammansatt årlig tillväxttakt (CAGR) på 6,8 procent förväntas summan omräknad i rena pengar öka till 2,16 miljarder euro år 2023.

Berg Insight anser att marknaden för ITS inom kollektivtrafiken befinner sig i en tillväxtfas som kommer att fortsätta under närmaste prognosperioden. En höjning av medvetenheten bland leverantörer om kollektivtrafikens olika fördelar med ITS tillsammans med ökande krav från resenärer för bekvämlighet och tillgång till information i realtid, bidrar till en positiv marknadssituation.

En grupp internationella leverantörer av eftermarknadslösningar har dykt upp som ledare på marknaden för ITS inom kollektivtrafiken.

Stora leverantörer i Europa och Nordamerika, däribland Kanada-baserade Trapeze Group och Tyskland-baserade INIT har betydande antal serviceföretag i båda regionerna. Clever Devices and Conduent har ledande positioner på den nordamerikanska ITS-marknaden för kollektivtrafik.

Det förstnämnda håller på att expandera till Europa, medan den senare också är en internationell leverantör av system för insamling av biljettpriser. Ytterligare företag med anmärkningsvärda marknadsandelar i Nordamerika utgörs av Cubic Transportation Systems och Avail Technologies.

Dagens stora leverantörer på nationella marknader i Europa omfattar bland annat ENGIE Ineo och RATP Smart Systems, som även har ledande positioner i Frankrike och IVU, som i sin tur är en viktig aktör främst i den tyskspråkiga delen av Europa.

Vix Technology, Flowbird och Ticketer är dessutom stora leverantörer på den brittiska marknaden. Andra betydande aktörer inkluderar de spanska grupperna GMV, Indra och Grupo ETRA, French Thales, Atron i Tyskland, Skandinaviska FARA och Consat Telematics och de österrikiska företagen Swarco och Kontron Transportation. Volvo Group är dessutom en viktig aktör från OEM-segmentet för fordon.

 - Avsättningsmarknaden för omborddatorer med GPS-lokaliseringsfunktionalitet och trådlös kommunikation expanderar nu i både Nordamerika och Västeuropa, konstaterade Adam Bjorkman, IoT Analyst, hos Berg Insight.

​​​​​​​Medelhavsländerna och Östeuropa ligger dock fortfarande efter andra regioner.

- ITS-leverantörer i Östeuropa har ändå haft en imponerande tillväxt det senaste året, och så länge länder i regionen fortsätter att uppleva ekonomisk tillväxt kommer efterfrågan på ITS-lösningar att öka ytterligare, tillade Bjorkman.

​​​​​​​Han anser att på de mogna marknaderna med hög avsättningsgrad utgör en tydlig trend och ett tecken på den ökade efterfrågan på ITxPT-märkta ITS-lösningar, som är kompatibla med tredjepartssystem.

- Trenden är särskilt tydlig i Norden där den allmänna IT-mognaden är hög och leverantörerna av kollektivtrafik har ofta erfarenhet från befintliga lösningar, avslutade Bjorkman.