Atea satsar på hållbarhet

Truckarna hos Atea är litiumjondrivna. Foto:

IT-leverantören Atea invigde sitt nya, moderna logistik- och konfigurationscenter i Växjö i maj. Ett 27 000 kvadratmeter stort lager med tre områden; återvinning, konfiguration och logistik. Med fördubblad kapacitet för återtag av hårdvara redan från start mot vad man hade på de tre olika platser där verksamheten bedrevs innan flytten. Dessutom är det förberett för att kunna öka kapaciteten ytterligare i framtiden.

Kennert Sagebrant är logistikutvecklare på Atea Logistics och har varit en av nyckelpersonerna i projektet. Han berättar: ”Vi flyttade från flera olika lager till detta nya och vi höll igång produktionen samtidigt som flytten genomfördes. Det var en utmaning men det gick bra.”

Idag återtas 30 procent av hårdvaran som Atea säljer och företaget har som mål att bli 100 procent cirkulära. Det betyder att all ny hårdvara som säljs ska komma tillbaka till Atea och hitta ett andra liv hos någon annan eller återvinnas på annat sätt.

Kennert förklarar: ”På arbetsplatser i Sverige har man ju sällan datorer längre än tre år numera. Så vi tar tillbaka hårdvaran och raderar datorerna helt med speciell programvara. Sedan säljs de vidare till andra länder där man använder datorer under längre tid.”

Just fokus på hållbarhet i logistiken gjorde att Atea vann priset Årets logistiketablering med motiveringen: “Miljöaspekten är svår att ignorera 2019 och Ateas etablering har tydlig utgångspunkt i att skapa en hållbar logistiklösning, samtidigt som man förbättrar verksamheten och servicen för kunderna. Logistikupplägget har en stor andel värdeskapande tilläggsservice som konfigurering och renovering av hårdvara, med bas i en cirkulär recycling-tjänst för elektronik/telecom.”

I samma anda av innovation, smarta logistiklösningar och framtidsvisioner beslutade Atea att deras nya truckar skulle vara litiumjondrivna. Litiumjonbatteriet har visat sig oöverträffat i energiinnehåll i förhållande till egenvikt. Andreas Hansson, produktchef för Jungheinrich i Sverige, förklarar vidare om den nya skjutstativtrucken: ” Denna truck är ett praktexempel på hur man bäst nyttjar litiumjonteknik. Designen kring batteriets placering ger inte bara föraren god ergonomi och sikt, utan även en låg tyngdpunkt och stabilitet för tunga lyft på hög höjd. Samtidigt som litiumjonbatterier har både en högre densitet i kraft och energi så blir trucken både snabbare och effektivare.”