Delade data ett måste framtidens transporter

IVA presenterar handlingsplaner för ökad resurseffektivitet. Arkivbild

En ny IVA-rapport kräver mer delade data för att klara framtidens transportutmaningar. Resursanvändning är en ödesfråga som påverkar både klimatet och den biologiska mångfalden. Vi måste därför undvika onödiga transporter, samordna nödvändiga transporter och öka transporternas fyllnads- och nyttjandegrad, för att vi ska nå ett klimat- och resurseffektivt samhälle. Av central betydelse är delning av data.

Nu publicerar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, handlingsplaner för ökad resurseffektivitet på fem resurskrävande områden: mobilitet, textil, plast, lokaler och livsmedel. Arbetet har skett inom ramen för IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi, som syftar till att stärka Sveriges konkurrenskraft för en framtid med begränsade resurser i linje med FNs globala hållbarhetsmål.

– Projektets vision är att Sverige ska bli den ledande nationen för ett resurseffektivt, cirkulärt samhälle, säger Caroline Ankarcrona, projektledare på IVA.

Projektet har skapat dialogplattformar med representanter från näringsliv, offentlig sektor och akademi. Dessa har tagit fram exempel på hur Sverige kan ställa om mot ökad resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. Det första området som tas upp är transporter och mobilitet, där IVA vill bidra till att svara på hur vi möter det ökande transportbehovet utan att använda mer resurser.

– Det räcker inte att bara ställa om till fossilfria bränslen och el. Våra gods- och persontransporter måste bli mycket mer resurseffektiva - annars klarar vi inte framtidens miljöutmaningar, säger Jan-Eric Sundgren, ordförande för projektets Mobilitetsgrupp. 

Hela 24 åtgärdsförslag läggs fram i rapporten. Ett av de viktigaste åtgårdsområdena enligt projektet är att Sverige skyndsamt främjar säker datadelning för ett effektivare transportsystem.