Skövdebostäder söker mobilitetsdispens av regeringen

Skövdebostäder vill driva på utvecklingen mot ett hållbart transportsystem. Foto: Skövdebostäder

Skövdebostäder vill hitta nya möjligheter att utnyttja sina fordon smartare. Därför söker bolaget idag dispens från regeringen. Initiativet är möjligt tack vare stöd från Vinnova-finansierade Drive Sweden Policy Lab.

– Vår uppgift är att driva på utvecklingen mot ett hållbart transportsystem. Genom innovation och samverkan mellan aktörerna i mobilitetsystemet, kan Sverige utnyttja digitaliseringens möjligheter bättre. Initiativet är ett bra exempel på hur vi bidrar till att identifiera och söka lösningar på legala och affärsmässiga hinder.  Det handlar dessutom om en utmaning kring bildelning som vi känner igen från tidigare projekt, säger Malin Andersson, programchef på Drive Sweden.

– Om vi på ett enklare och samtidigt säkert sätt kan hyra ut våra bilar utanför arbetstid kan vi tillhandahålla ytterligare en service till våra hyresgäster som möjliggör mer hållbara val. Samtidigt kan resultatet av just det här projektet underlätta och skapa nya möjligheter till utvecklade mobilitetstjänster för många verksamheter vilket ju kan göra riktig skillnad, säger Lina Eklund Svensson, chef för marknad och utveckling på Skövdebostäder. 

Drive Sweden Policy Lab drivs av forskningsinstitutet RISE, som bistår Skövdebostäder med ansökan till regeringen. Syftet med labbet är att utforska hur lagar och regelverk  relaterar till teknik- och tjänsteutvecklingen på mobilitetsområdet.