Mobilitetstjänster ger hållbarhetsförbättringar på sikt

Forskargrupp tar ett helhetsgrepp på omställningen till ett hållbart transportsystem. Foto: Blekinge Tekniska Högskola

Bilpooler och andra mobilitetstjänster har stor potential att bidra till hållbarhetsförbättringar om de kombineras med en övergång till eldrift, samåkning och autonom drift. Dessa nya forskningsrön presenteras under Transportforum av forskarna vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH.

–Transportforum är ett viktigt tillfälle för oss och alla våra samarbetspartner att också visa vårt nya beslutsstödsverktyg till ett fullt ut hållbart transportsystem, säger Martin Prieto Beaulieu, projektledare för hållbara transporter vid BTH.

I nära samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor arbetar forskargruppen med systemanalys för att ta ett helhetsgrepp på omställningen till ett attraktivt och hållbart transportsystem. Blekinge används som en första fallstudie. Alla länets kommuner, Länsstyrelse, regionen samt flera företag och statliga myndigheter är involverade.

– En utmaning som vi adresserar på Transportforum och som vi lägger extra fokus på just nu är att kartlägga hur nya mobilitetstjänster kan hjälpa till att påskynda den pågående hållbarhetsomställningen, säger Henrik Ny, hållbarhetsforskare vid BTH.

Forskargruppen verkar vid institutionen för strategisk hållbar utveckling vid Blekinge Tekniska Högskola. Forskningen utförs nära privata och offentliga aktörer inom påskyndad omställning till hållbara transport- och energisystem. På Transportforum presenteras resultat från ett av forskargruppens externfinansierade projekt, Vägväljarprojektet, som bland annat finansieras av Energimyndigheten.