Transportforum 2020, Nordens största konferens för transportsektorn

37:e gången som VTI arrangerar Transportforum. Foto: VTI

Transportforum 2020, Nordens största årliga konferens för transportsektorn, hålls i Konsert och kongress i Linköping. 2020 är den 37:e gången som VTI arrangerar Transportforum. Två fullspäckade dagar, 8-9 januari, för kunskapsutbyte och nätverkande. Konferensen innehåller totalt drygt 90 sessioner med över 350 presentationer om den senaste kunskapen inom transportområdet. Infrastrukturminister Tomas Eneroth inledningstalar.

Tema för årets inledande session: Ändrade beteenden, en förutsättning för ett transporteffektivt samhälle. Vi behöver förändra på vilket sätt och hur mycket vi reser och transporterar till det transporteffektiva samhället.

Under inledningssessionen diskuteras frågor med anknytning till det. Medverkar gör bland annat Sverker Jagers, professor vid Göteborgs universitet, Annika Nordlund, docent vid Umeå universitet och Francisca Ramsberg, biträdande budgetchef vid Finansdepartementet. Moderator är Karin Klingenstierna.