Regeringen vill påskynda elektrifiering av tyngre transporter

Tillväxten på laddbara fordon fortsätter att öka. Arkivbild

I höstens budgetproposition finns flera initiativ för att påskynda omställningen till en fossilfri transportsektor, och särskilt fokus ligger på elektrifiering. Snabbladdning lyfts upp för att täcka vita fläckar i landet och en elektrifieringskommission tillsätts för att påskynda elektrifiering av tyngre transporter.

Power Circles statistik visar att tillväxten på laddbara fordon fortsätter öka med runt 50 procent årligen, och elbilarna äter sakta marknadsandelar från laddhybriderna. Idag finns 92 992 laddbara fordon på våra vägar, och nästan 2 000 laddstationer. 416 av dessa stationer erbjuder idag snabbladdning.

Redan med dagens infrastruktur kan du köra elbil mellan Ystad och Haparanda, men det finns flera områden i landet där möjligheten att snabbladda behöver byggas ut. Detta gäller framför allt Norrlands inland, samt glesbygden i Småland, Värmland och Gävleborg, något som Trafikverket lyfte i en utredning förra året.

I utredningen bedömdes att mellan 70-140 snabbladdningstationer behöver komma på plats, till en uppskattad investeringskostnad på mellan 35-80 miljoner kronor. Budgetpropositionens förslag är att 50 miljoner kronor ska delas ut i stöd till snabbladdning under 3 år.

– Det är spännande att se att förslaget i stort verkar fånga upp behovet som Trafikverket sett. Exakt hur stödet kommer att delas ut återstår att se, säger Johanna Barr, sakkunnig och statistikansvarig på Power Circle.

Andra förslag i budgetpropositionen är ett ökat stöd till klimatbonusbilar, samt att en elektrifieringskommission ska tillsättas för att påskynda arbetet med elektrifieringen av transportsektorn. Kommissionen ska påskynda bland annat investeringar i elvägar och laddinfrastruktur för ellastbilar.

– Vi ser definitivt ett ökat fokus på elektrifiering av tunga transporter i branschen, och då blir det intressant att titta på lösningar såsom elvägar. Idag pågår piloter med strömöverföring genom skena i mark och luftledning, och trådlöst genom induktion, säger Daniel Kulin, sakkunnig e-mobilitet på Power Circle.