Ny vd för Transportföretagen

Marcus Dahlsten tillträder som ny vd för arbetsgivarorganisationen Transportföretagen. Foto: Transportföretagen

Marcus Dahlsten tillträder den 1 december rollen som ny vd för bransch- och arbetsgivarorganisationen Transportföretagen. Marcus Dahlsten har en gedigen erfarenhet av förhandlingar och arbetsrättsliga frågor och kommer närmast från Teknikföretagen.

Marcus Dahlsten tillträder den 1 december rollen som ny vd för Transportföretagen. Han kommer närmast från Teknikföretagen där han har varit biträdande förhandlingschef.

– Det känns spännande att komma till en ny bransch och en bredare roll, där min erfarenhet inom arbetsrätt och branschfrågor kan bidra till att skapa bästa möjliga förutsättningar för det svenska näringslivet, där transportsektorn utgör blodomloppet, säger Marcus Dahlsten.

Marcus Dahlsten är 45 år gammal. Förutom rollen som biträdande förhandlingschef hos Teknikföretagen har han bland annat varit verksam som jurist hos Företagarna.

– Med utgångspunkt i den kravprofil som våra medlemsföretag efterfrågar har vi rekryterat en av de mest kvalificerade på svensk arbetsmarknad. Marcus Dahlsten har arbetat i den märkessättande delen av Svenskt Näringsliv, och är en av de mer erfarna och tongivande i sfären inom området kollektivavtalsförhandlingar. Marcus Dahlsten är dessutom en erfaren ledare som under åren på Teknikföretagen även arbetat med påverkansarbete, vilket innebär att vår strategi när det kommer till att öka kommunikationen gällande bransch- och näringspolitik ligger fast, säger Björn Alvengrip, ordförande Transportföretagen.

Transportsektorn befinner sig i en tid av snabb förändring. Att branschen fortsätter att utvecklas lägger grunden för det svenska näringslivets möjligheter på en internationell marknad:

– En allt mer sammankopplad värld ställer höga krav på transportsystemen och att vi kan bibehålla konkurrenskraften, samtidigt som ny teknik möjliggör nya lösningar. Transportnäringen befinner sig i ett omfattande hållbarhetsarbete och det känns inspirerande att bli en del av både nuvarande och kommande utveckling, säger Marcus Dahlsten.