Trafikverket sänker hastigheter i Norrbotten

Trafikverket lägger Förslagen till nya hastighetsförändringar. Arkivbild

Trafikverket fortsätter att anpassa hastighetsgränserna till vägarnas säkerhetsstandard. Hastighetsöversynen pågår över landet, och är en del av nollvisionen - ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken.

– Vi vill ha effektiva resor och transporter. Men samtidigt kan vi inte tumma på säkerheten. När vägens säkerhetsstandard tillåter det sätter vi en högre hastighetsgräns, men säkerheten måste alltid komma först, säger Angelica Qarlsin, strategisk planerare på Trafikverket.

På vägar utan mittseparering sänks hastigheten till 80 kilometer i timmen, med undantag för vägar med lite trafik under 2 000 fordon per årsmedeldygn. På lång sikt kan säkra system byggas, på kort sikt anpassas hastighetsgränserna till vägarnas säkerhetsstandard. Sänkt hastighet är en av flera åtgärder som görs för att skapa säkrare vägar.

Generellt sett ska en väg vara mötesfri för att lämpa sig för högre hastighet än 80 kilometer i timmen. På en mötesseparerad väg riskerar man inte att kollidera med ett mötande fordon. Därför kan hastighetsgränsen höjas från 90 till 100 km/tim eller högre.

– Sänkta hastigheter är en effektiv och tillfällig åtgärd för att minska olycksrisken tills att vi har möjlighet att bygga mitträcken där de behövs. Trafikverket har inte medel att bygga om alla vägar på en gång, och vi behöver agera nu för att inte fler ska skadas allvarligt eller dö i trafiken, säger Angelica Qarlsin.

Förslagen till hastighetsförändringar i Norrbotten 2019 berör följande vägar:

  • E4 två sträckor mellan Kalix och Haparanda
  • E10 mellan Kiruna och Kauppinen
  • E45 och väg 830 vid Gällivare-Malmberget
  • Väg 94 mellan Antnäs och Alvik
  • Väg 373 mellan Bergsviken och Svensbyn
  • Väg 506 mellan Pitsund och Piteå