Sämre trafiksäkerhet kring landets skolor

Stressade föräldrar skapar osäker trafikmiljö. Foto: If

Trafiksäkerheten runt Sveriges grundskolor oroar. Allt fler föräldrar skjutsar sina barn med bil och föräldrarnas attityder till trafikreglerna har försämrats. En majoritet av rektorerna anser att trafiksäkerheten är ett problem och lika många är oroliga för att en allvarlig trafikincident ska inträffa. Allt enligt årets skoltrafiksundersökning från försäkringsbolaget If.

Sedan 2006 har Försäkringsbolaget If genomfört en undersökning om trafikmiljön runt Sveriges grundskolor. Årets resultat visar att utvecklingen går åt fel håll. Sämre trafikvett bland föräldrarna, många trafikincidenter och fler bilar kring skolorna gör att en majoritet av rektorerna ser trafiksäkerheten som ett problem. Sex av tio är oroliga för att något allvarligt ska inträffa och föräldrar som skjutsar sina barn i bil anses utgöra den största trafikfaran.

I år har If också kompletterat undersökningen med frågor till föräldrar, som bekräftar rektorernas bild. Av 878 tillfrågade föräldrar svarade nästan fyra av tio att de inte anser sina barn ha tillräckligt säker väg till skolan för att låta dem gå dit själva. Av dessa pekade i sin tur fyra av tio ut andra bilkörande föräldrar som den värsta risken mot barnens säkerhet.

– År efter år betonar vi vikten av att förbättra trafikmiljön kring skolorna så att barnen kan känna sig trygga, men uppenbarligen har vi fortfarande lång väg kvar innan problemet är löst. Föräldrarnas svar gör också risken för en ond spiral uppenbar – att man skjutsar sina barn just för att man oroar sig för trafiksituationen, kommenterar Irene Isaksson-Hellman, trafiksäkerhetsforskare på If.

Enligt rektorerna är ett stort problem att så många bilar befinner sig runt skolan vid vissa tider på dagen. Ett förslag skulle vara att skolor inför utspridda tider på schemat så att inte bilarna samlas på samma plats vid samma tid.

– Men det löser inte grundproblemet. Först och främst bör vi säkra miljön runt skolorna uppmuntra barnen att röra sig själva mer för att bryta trenden, säger Irene Isaksson-Hellman. 

Årets undersökning visar även att rektorerna inte upplever att deras kommuner gör tillräckligt för att skapa en trygg trafikmiljö för barnen runt skolorna. Även många av föräldrarna i Ifs undersökning är av den åsikten.