Antalet olyckor med A-traktorer tredubblats

Antalet olyckor i trafik med A-traktorer ökat med 251 procent. Foto: If

Hittills i år har antalet olyckor i trafik, med A-traktorer ökat med 251 procent jämfört med 2018, visar försäkringsbolaget Ifs egen skadestatistik. Personskadorna har mer än fördubblats. Nu väntas Transportstyrelsen presentera förslag på förändringar i regelverket kring ombyggda bilar, så kallade A-traktorer, efter ett uppdrag från den förra regeringen.

– Vi som försäkringsbolag vill starkt rekommendera att man inför ett krav på utökat körkort för mopedbil och A-traktor. Det krävs i dag bara ett vanligt mopedkörkort för att få köra en mopedbil eller A-traktor. Den senaste tidens dödsolyckor har visat på hur angeläget det är att något görs skyndsamt för att undvika fler tragedier, säger Johan Granholm, motorexpert på If.

Bara hittills i år har antalet rapporterade skador till If gällande A-traktorer mer än tredubblats sedan 2018, det innebär en ökning på 251 procent, inom det som kallas vagnskador, som är skador på den egna bilen och inom trafikförsäkringen där den egna försäkringen täcker personskador, skador på andra fordon och egendom som orsakats med bilen.

– Vi är redan uppe i höga skadesiffror, och då har stora delar av landet inte fått halka på vägarna än. Det finns inga krav på vinterdäck för A-traktor, men det är något vi starkt rekommenderar att man byter till ändå för att minska olycksrisken, säger Johan Granholm.

Antalet trafikskador för helåret 2021 ökade med 413 procent från 2018. Då var också personskadorna rekordhögt, och hade gått upp med 373 procent jämfört med 2018.