Chalmers ökar trafiksäkerheten i Indien

Varje år sker 150 000 trafikrelaterade dödsolyckor i Indien. Foto: Chalmers

Varje år sker mer än 150 000 trafikrelaterade dödsolyckor i Indien. Nu går Chalmers, som enda svenska akademiska part, in i ett nytt samarbete mellan företag och institut i Sverige och Indien. Samarbetet ska öka trafiksäkerheten och ge grund för nya innovationer och kunskapsutbyte. Nu har ett samarbetsavtal signerades  som markerar starten för Sitis, Svensk-indiska transportinnovations- och säkerhetsplattformen. Genom avtalet samlas ledande svenska och indiska företag och institutioner kring ett långsiktigt och globalt samarbete.

– Avsikten med detta samarbete är att skapa en framstående plattform för tillämpad forskning och innovation inom området säkra och hållbara transporter, säger Stefan Bengtsson, Chalmers rektor, och fortsätter:

– Trafiksäkerhet är en brådskande och omedelbar fråga i alla delar av vår värld, och också en kritisk sådan när det gäller uppbyggnaden av välstånd i en nation. Vi är väldigt glada över att kunna ingå i detta bilaterala partnerskap som kommer att ta itu med viktiga utmaningar, såväl i Indien som i Sverige.

Planerna för samarbetet har arbetats fram under det gångna året, och Chalmers har funnits med i från start. Såväl övergripande innehåll som potentiella enskilda projekt har diskuterats under resans gång. För Chalmers del liknar det nu ingångna samarbetet ett avtal för trafiksäkerhetssamarbete med Kina, China-Sweden Research Centre for Traffic Safety, som skrevs under 2012.