Finland tillåter extra långa långtradare den 21 januari 2019

I Finland kommer företaget Kesko, som sysslar med grönsakstransporter, testa körning med långtradare utrustade med dubbla släpvagnar. Fordonet väger 90 ton och har en total längd på 34 meter. Kombinationen kommer att kunna användas i vardagliga transporter och kommer att spara in transporttid när det är på väg fullt lastat. Testserien med denna långtradare kommer att pågå till slutet av 2019. Foto: Jani Lindström - Kesko  

Snart tillåts längre fordon och kombinationer på finländska vägarna, samtidigt blir säkerhetskraven strängare.

Den högsta tillåtna längden för fordonskombinationer på vägarna ökas från 25,25 meter till 34,50 meter, skriver det finländska Kommunikationsministeriet i ett pressmeddelande. Den tillåtna vikten ökar ändå inte, utan är fortfarande 76 ton. Samtidigt tillåts nya typer av fordonskombinationer.

Den högsta tillåtna längden för andra fordon än bussar ökar från 12 till 13 meter, medan olika släpvagnskombinationer också får vara längre än förut. Samtidigt införs strängare krav på både vändbarhet och säkerhetssystem för långa kombinationer.

Transport- och kommunikationsverket Traficom kan också i fortsättningen bevilja temporära undantagstillstånd till fordonskombinationer som överskrider de allmänt tillåtna gränsvärdena. Statsrådets förordning träder i kraft 21 januari.