Introducerar världens största reachstacker

Foto: N.C. Nielsen

Det är N.C. Nielsen som utvecklat världens största reachstacker med en lyftkapacitet på 250 ton. Utvecklingen av världens största reachstacker är ett steg mot allt tyngre och kraftfullare maskiner. Det är främst vindkraftindustrin som triggat utvecklingen av de allt större lyftutrustningarna.

– Nu kan vi själva hantera de tyngsta lyften och transportuppgifterna genom att kombinera våra maskiner till de olika uppgifterna. Vi kan till exempel lyfta föremål som väger upp till 250 ton med världens största reachstacker i den ena änden och använda en av våra 100 ton-reachstackers i den andra – eller köra med extremt tunga föremål hängande i kroken. Den här utrustningen gör att vi är rustade inför framtidens transportuppgifter, säger Søren Messmann, General Manager för Port Services Division hos Blue Water Shipping i ett pressmeddelande.