Eldrivna truckar testas i produktion

Foto: Eitech

Pilotprojekt för elektrifiering av gruvtruckar

Eitech har under året i samarbete med partners och uppdragsgivaren Boliden arbetat med ett pilotprojekt för elektrifiering av gruvtruckar i Aitik, Skandinaviens största dagbrott. Efter en framgångsrik testperiod har nu det unika utvecklingsprojektet gått in i nästa fas med fortsatt utvärdering i normal produktion.

– Det har gått väldigt bra så här långt, säger Peter Palo, projektledare på Boliden. Extra kul är att projektet mottagits väl av produktionsorganisationen i Aitik, där förare och övriga bidrar aktivt med sin kompetens. Nu går vi vidare med att utvärdera projektet, närmaste utmaningen blir vintern och sedan är förhoppningarna stora att vi ska uppnå de miljömässiga och ekonomiska fördelar som gjorde att vi startade detta utvecklingsprojekt.

Gruvtruckarna, som lastade väger vardera närmare 600 ton, är bland de största i världen. Trucken CAT är dieselelektrisk och kan gå ungefär dubbelt så fort med eldrift i jämförelse med dieseldrift. I projektet har en 700 meter lång ramp med 8 procents uppförslutning elektrifierats. På rampen är effektförbrukningen för en truck cirka 4,5 MW, motsvarande cirka 6 000 hästkrafter.

Utvecklingsprojektet Truck Trolley drivs i samverkan mellan Boliden, Energimyndigheten, Eitech, ABB, PON och Chalmers. Eitech ansvarar för överordnad systemdimensionering, elsäkerhetsfrågor, konstruktion av kontaktledningssystem samt installation.

– Det finns naturligtvis många utmaningar med att konstruera och bygga en helt ny anläggning av den här typen, men de går bra att hantera om man gör det på ett strukturerat sätt, säger Gunnar Hammarström på Eitech. Först har vi tillsammans med Boliden fastställt prestandakraven på anläggningen. Vi har även bestämt vilka standarder vi ska tillämpa då det inte finns några framtagna specifikt för denna typ av anläggning.

Det har varit viktigt att tidigt belysa frågor som elsäkerhet och jordning när det utvecklas en ny typ av högspänningsanläggning. Det har genom projektet varit grundläggande med en nära och öppen samverkan mellan projektets partners.

– Utifrån yttre förutsättningar och anläggningskrav genomförde Eitech en systemstudie som resulterade i den överordnade systemutformningen, varefter vi konstruerade kontaktledningsanläggningen. Vi har byggt en okonventionell kontaktledningslösning för att kunna hantera att strömavtagaren kan röra sig väldigt mycket upp och ner vid ojämnheter i vägen och att det dessutom finns risk för överskjutande last. Det har så här långt visat sig fungera mycket bra, avslutar en optimistisk Gunnar Hammarström.