MRF oroade över trafiksituationen i Stockholm

Foto: MRF

Stockholm har ett eskalerande trafikkaos att vänta, orsakat av en lång tids negligerande av invånarnas transportbehov. Regionen står inför en kraftigt försenad förbifart, ringled som hotas av att inte byggas, onödiga och slarvigt utformade miljözoner, för få laddplatser för el- och hybridbilar, gator som stängs av för biltrafik och höjda trängselskatter, samtidigt som Stockholm är en av Europas fem snabbast växande regioner med en förväntad befolkningsökning om 350 000 personer de kommande 10 åren.

Ekvationen går helt enkelt inte ihop och utan goda förutsättningar för effektiva varutransporter och individuell mobilitet riskerar tillväxten att avstanna, vilket skulle försämra hela regionens konkurrenskraft och företagsklimat.

Förbifarten har fördyrats och fördröjts med mer än sex månader på grund av oenighet mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Fördröjningen beräknas ha kostat skattebetalarna minst 170 Miljoner kronor.

Bygg en östlig förbindelse, bordlägg och omarbeta planerna för miljözoner i Stockholm, stöd utvecklingen och försäljningen av elbilar, straffbeskatta inte dieselbilar och stöd produktion av miljödiesel samt Växla upp investeringstakten i laddinfrastruktur på kommunala parkeringsplatser är MRF:s lösning på problemen.