Thomas Concrete Group bygger ny terminal

Thomas Cement, dotterbolag till Thomas Concrete Group, har fått grönt ljus för att bygga en ny terminal för bindemedel i Uddevalla hamn. Investeringen motsvarar knappt 30 miljoner kronor.

Bygglovet har vunnit laga kraft och planering för byggstart pågår. Terminalen, med en kapacitet på 7 000 ton, beräknas vara klar i oktober 2017.

Den nya terminalen är strategiskt viktig för koncernens svenska verksamhet och dotterbolaget Thomas Betong som i maj i år förvärvade fyra betongfabriker i Sörmland och tre fabriker i Göteborgsregionen.

– Göteborg är särskilt viktigt för oss eftersom det under de närmaste åren ska genomföras stora infrastrukturprojekt i staden. Tack vare den nya fabriksstrukturen och terminalen står vi väl rustade för att möta våra kunders växande efterfrågan på högkvalitativ betong, säger Hans Karlander, vd och Koncernchef Thomas Concrete Group.

Terminalen blir företagets tredje i Sverige och kommer att drivas av Thomas Cement.