Uddevalla Hamn får nytt terminalsystem

Uddevalla Hamn kommer att spara tid och öka kontrollen men nytt terminalsystem. Foto: Uddevalla Hamn

Uddevalla Hamn har kunder inom både den svenska och internationella pappersindustrin. Varje år flödar 300 000 ton papper och pappersmassa genom hamnen. För att effektivisera och förenkla lagerhanteringen har Uddevalla Hamn nu köpt ett terminalsystem från Hogia med en lagermodul som är anpassad för pappersindustrin.

― Vårt långsiktiga mål är att göra hamnverksamheten så hållbar som möjligt. Hogias system kommer att digitalisera och integrera flera moment i vår lagerhantering. Vi kommer att spara tid samtidigt som vi ökar kontrollen och förbättrar servicen till våra kunder, säger Jacob Engholm, marknads- och speditionschef för Uddevalla Hamn.

När pappersrullarna anländer till hamnen lagras de under en tid i väntan på en order från kunden om transport vidare med fartyg. Arbetsprocessen för att hantera pappersrullarna i lagret baseras på papiNet, en global standard för elektronisk kommunikation inom pappers- och skogsindustrin. Lagerhanteringsmodulen i Hogias terminalsystem används för papiNet-integrationer av flertalet hamnar och terminaler i Sverige och gör det enkelt att läsa in, hantera och återkoppla all data för godset.

Hamnens kunder får direkt information om status på de pappersrullar som lagras på hamnområdet och kan skicka order om vidare leverans eller ge besked om en inkommande leverans. Eftersom allt gods loggas i systemet har hamnen full kontroll över all lagerhantering, vilket underlättar planeringen och ger exakta underlag för fakturering.

― Vi ser fram emot samarbetet med Uddevalla Hamn. Vi hoppas kunna hitta fler verksamhetsområden där vi med hjälp av vårt terminalsystem kan bidra till en ökad effektivisering, säger Mathias Lindell, bolagschef på Hogia Terminal Systems.