Arbetet med en extra linje till Sjeremetevo-flygplatsen startar

Tåget till Moskvas flygplats Sjeremetevo och till Terminal 1. Nu byggs ytterligare en spårburen förbindelse till Sjeremetevo. Foto: Wikipedia, kredit: A.Savin

Ryska järnvägsoperatören RZD har påbörjat byggandet av ett nytt parallellspår till Sjeremetevo-flygplatsens norra del där terminalerna B och C för närvarande utvidgas.

Projektet kommer att genomföras i två etapper, där steg 1 omfattar byggandet av Sjeremetevo-1-stationen i terminalen STK med tre spår och två plattformar, en 3 kilometer lång dubbelspårig linje och ett enkelt sidospår som kommer att ansluta den nya stationen till den befintliga Sjeremetevo-2-stationen som ligger i södra terminalkomplexet (UTK).

Den första fasen, som förväntas vara klar 2022, kommer att möjliggöra lansering av pendeltrafik från UTK till STK.