Bygger ny terminal för Svensk Hemleverans

Terminalen kommer att hantera all e-handel och distribution på en och samma plats. Foto: NTM

Med en stor potential i affärsområdet e-handel och det växande behovet av hemleverans av paket har NTM investerat i byggnationen av en ny terminal för koncernens distributionsbolag Svensk Hemleverans. Med en total golvyta på 4 646 kvadratmeter kommer terminalen kunna hantera all e-handel och distribution på en och samma plats. I dagsläget så är det mer än 100 000 tidningar, 3000 brev samt 4000 paket per dag som går via terminalen. Paketen är prognostiserade att växa till 20 000 paket per dag år 2025.

Terminalen är en utbyggnad av befintlig tryckerifacilitet för Pressgrannar och en mycket bra strategisk plats för logistik och närhet till E4 vid Torvinge i Linköping. Byggprojektet leds av NTM Fastigheter och planeras vara färdig att ta i drift i november 2022.

– Terminalen blir en språngbräda och ett incitament för att visa att vi är en attraktiv och konkurrenskraftig aktör. Det här är första gången vi, i egen regi, bygger något av den här magnituden. Vi tar nu ställning till att Linköping som distributionsnod är på frammarsch och att vi inom NTM koncernen tror starkt på Svensk Hemleverans fortsatta utveckling. Därmed vill vi fortsätta och gå i bräschen för sådan här typ av byggnation, säger Andreas Löfgren, fastighetschef för NTM koncernen.

I linje med koncernens uppdrag som aktör i det lokala samhället drivs projektet med lokala entreprenörer med syfte att främja arbetsmarknaden lokalt och för att minska transportsträckorna. En solcellsanläggning om 500 kW täcker hela taket och elen som produceras kommer främst gå till att ladda Svensk Hemleverans elbilar samt de eltruckar som används i verksamheten. Detta är i led NTM Fastigheters hållberhetspolicy samt Svensk Hemleverans mål att gå mot en fossilfri fordonsflotta.