Jobbreseersättningen har inte höjts på 10 år

Milersättningen för privat bil i tjänsten står still. Foto: Centerpartiet

Milersättningen för att använda privat bil i tjänsten eller till och från arbetet har inte höjts på över 10 år – sedan 2007 ligger beloppet på 18,50 kronor per mil. Detta vill Centerpartiet ha en ändring på Centerpartiet Lyckseles ordförande Jon Essebro står bakom motionen:

– Det här är en av flera saker som måste förbättras ifall vi vill ha en levande landsbygd i hela landet. Landsbygden står idag inför stora utmaningar som leder till minskad framtidstro och ökad urbanisering, många ser det som ett stort risktagande när man överväger att bosätta sig eller starta företag på landsbygden där förutsättningarna är helt annorlunda och saknar stora delar av den service och infrastruktur man hittar i städerna, säger Jon Essebro.

Sverige har en lägre ersättningsnivå än våra nordiska grannar, och i motionen är ett av förslagen att den skattefria milersättningen ska ligga i linje med Sveriges grannländer. Vidare föreslår motionen att milersättningen ska justeras enligt ett index så att ersättningen följer den svenska kronans inflationen.

Motionen kommer allra mest troligt att skickas till Centerpartiets årsstämma, då distriktsstyrelsen yrkar på Centerpartiet Västerbottens distriktsstämma bifaller motionen i sin helhet. Centerpartiet Västerbottens distriktsstämma hålls i Lycksele den 7 april och Centerpartiets Partistämma hålls senare i höst, den 26-29 september i Karlstad.