Tre nya pendelbåtslinjer mellan Sundbyberg-Gamla stan, Norra Ulvsunda-Hägersten och Ropsten-Täby

Nu introduceras ytterligare tre pendelbåtslinjer. Foto: Centerpartiet

Centerpartiet i Region Stockholm har länge varit drivande i att få fler pendelbåtar på Stockholms vatten för att fler ska välja att ställa bilen. Under förra mandatperioden introducerades två pendelbåtslinjer, linje 83 till Vaxholm och linje 84 till Värmdö, som ett resultat av vallöftet 2018 vilka nu kommer att bli en permanent del av SL-trafiken. Dessutom introduceras ytterligare tre pendelbåtslinjer mellan Sundbyberg-Gamla stan, Norra Ulvsunda-Hägersten och Ropsten-Täby.

– Vi gick till val på att fortsätta pendelbåtsrevolutionen i Stockholmsregionen. Nu blir det leverans, när vi bygger ut pendelbåtstrafiken med tre nya pendelbåtslinjer under de kommande fem åren och permanentar linjerna till Vaxholm och Värmdö. Genom att vi använder våra äldsta vägar, vattenvägarna, lockar vi fler att ställa bilen och köpa ett SL-kort. På så vis minskar trängseln, kortas restiderna och minskas utsläppen, säger klimat-, infrastruktur- och skärgårdsregionråd Gustav Hemming (C).

Att knyta ihop vår region via våra vattenvägar avlastar vägnätet och restider kortas för många resenärer. Pendelbåtstrafiken är inte bara något som lockar resenärer att ställa bilen och köpa ett SL-kort utan knyter ihop länet genom möjligheten att kombinationsresa med cykel.

– Stockholms era som sjöstadsregion har bara börjat och vi kommer jobba för att bygga ut pendelbåtstrafiken ytterligare i framtiden, fortsätter Gustav Hemming (C).

Under förra mandatperioden påbörjades två pendelbåtsförsök. Den ena var linje 83 mellan Stockholm och Vaxholm och den andra linje 84 mellan Stockholm och Ålstäket i Värmdö som kommer påbörja sin försöksperiod under hösten 2023.

– Vi vet att pendelbåtstrafiken har kraften att locka över bilresenärer till kollektivtrafiken. Nu kommer vi därför göra pendelbåtslinjen 83 mellan Vaxholm och Stockholm permanent, och det planerade försöket, linje 84 mellan Värmdö och Stockholm, som startar hösten 2023, kommer att planeras för att bli en permanent del av vår kollektivtrafik. Kliv för kliv återväcker vi Stockholms historiska arv som sjöfartsregion där vattenvägarna blir ett lika självklart sätt att resa som landsvägarna. Det skapar en win-win för pendlarna, för framkomligheten, livskvaliteten och miljön, avslutar Gustav Hemming (C).