”Regeringens förslag om tyngre lastbilar en halvmesyr”

Anders Åkesson (C), trafikpolitisk talesperson. Foto: Centerpartiet

Regeringen vill tillåta lastbilar på 74 ton - men bara på ett fåtal vägar.
Nu vill Centerpartiet ta initiativ i trafikutskottet för att förslaget ska genomföras fullt ut och omfatta hela landet.
- Trots att regeringen vet att tyngre lastbilar är mer klimatsmarta väljer man en halvmesyr, säger Anders Åkesson (C), trafikpolitisk talesperson.

Nyligen har regeringen lagt fram ett förslag om att lastbilar på 74 ton ska tillåtas, något som Centerpartiet länge drivit. Anledningen är att utsläppen per ton och kilometer minskar om tyngre lastbilar tillåts, vilket minskar lastbilarnas påverkan på klimatet.

Men trots den uppenbara klimatfördelen gäller regeringens förslag bara ett fåtal vägar. De nya reglerna ska gälla enbart "där transporter på järnväg eller sjöfart inte är möjligt", även om järnvägsnätet inte har kapacitet att ta emot mer än några få procent av godset som fraktas i lastbilar.

- Det finns ingen rimlig anledning att lägga fram en sådan halvmesyr som regeringen nu presenterar. Denna förändringar måste förstås gälla alla vägar. Annars blir det ju dessutom en konkurrensnackdel för dem som kör lastbilsgods på "fel" vägar, säger Anders Åkesson.

Nu vill han ta ett initiativ i trafikutskottet, för att pressa regeringen att utvidga förslaget.
- Jag tänker väcka frågan i trafikutskottet, i syfte att Allianspartierna ska tillkännage för regeringen att förslaget bör gälla alla vägar, säger Åkesson.

I veckan kommer Finlands infrastrukturminister Anne Berner till Sverige, där hon ska delta på ett seminarium i riksdagen som anordnas av Centerpartiet.

- I Finland ligger man på flera sätt före Sverige i de här frågorna. Bland annat är det tillåtet med lastbilar på 76 ton i hela Finland. Vi borde ta efter vårt grannland på den punkten, säger Anders Åkesson.