Helsingborgs Hamn sätter volymrekord

Konventionellt styckegods i Helsingborgs Hamn visar rekordsiffror jämfört med 2019. Foto: Helsingborgs Hamn

Containervolymerna i Helsingborgs Hamn. överträffar rekordåret 2019s volymer. Den totala volymen gods sjöledes ökade med över 300 tusen ton och antal TEU ökade med 1000 enheter. Även konventionellt styckegods visar rekordsiffror jämfört med 2019 och färjetrafiken har gjort en stark återhämtning mot fjolårets siffror, speciellt inom gods och lastbilstrafiken.

Logistiksektorn fortsätter att växa både globalt och regionalt, samtidigt som det fortfarande är ostabilt inom logistikflödena, containerbrist och ett ovanligt högt tryck globalt på grund av pandemin som nu går in på sitt tredje år. Trots dessa utmaningar har Helsingborgs Hamn ökat antalet TEU med 1000 enheter och godsvolymerna har stigit från 7,944 miljoner ton 2019 till 8,246 miljoner ton 2021.

– Vår volymökning med fyra procent jämfört med 2019 kommer från en blandning av ökade volymer hos befintliga kunder, samt tillkomsten av nya avtal. Vi har kunnat generera dessa siffror genom att vara flexibla, kreativa och visa på hållbara satsningar som bidrar till effektivare, smidigare och kundfokuserade lösningar. Vi vill vara Nordens modernaste hamn och den affärsutveckling vi gjort under pandemin har haft positiv inverkan och det visar siffrorna, säger Nicklas Romell, CCO i Helsingborgs Hamn.

Helsingborgs Hamn har inte påverkats i lika hög utsträckning som andra hamnar då det gäller containerbristen eftersom balansen mellan import och export är relativt jämn. Kundernas behov har stått i fokus och effekten av det är att segment som konventionellt styckegods ökat kraftigt då efterfrågan på tjänsten varit hög. En rekordökning med 684 procent i hantering jämfört med 2019.

Färjetrafiken ser en stadig ökning både på gods och lastbilstrafiken jämfört med 2020. Passagerarsidan och personbilstrafiken ökade också efter att restriktioner lättats under senare delen av 2021 men återhämtningen är inte lika kraftig som på gods och lastbilssidan som ökat med åtta respektive nio procent.