Kraftig minskning av nyregistrerade personbilar i september

Personbilsparken minskade med 865 fordon. Foto: Trafikanalys

Under september 2021 nyregistrerades 23 745 personbilar. Det är en minskning med 20 procent jämfört med september ifjol. Det visar Trafikanalys officiella statistik om nyregistrerade fordon per månad. Augusti 2020 var antal nyregistrerade personbilar lägre än augusti 2019 (-21 procent). Nyregistreringarna i september 2021 är på samma låga nivå jämfört med ifjol; -20 procent.

Andelen av alla nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbilar var i september 51 procent (44 procent i augusti). Som klimatbonusbilar klassas elbilar, laddhybrider och gasbilar som släpper ut max 60 g CO2/kilometer. Av klimatbonusbilarna som nyregistrerades i september var 61 procent elbilar, 38 procent laddhybrider och 1 procent gasbilar.

Under september månad ökade nyregistrerade elbilar med hela 104 procent medan laddhybriderna minskade med 23 procent. Juli–september månad följde på ett helt år med mycket höga antal nyregistrerade laddhybrider. Antal nyregistrerade bensin- och dieselbilar minskade i september jämfört med samma månad ifjol, med 41 respektive 47 procent.

Personbilar som drivs av etanol försvann nästan helt bland nyregistreringarna under 2020 och början av 2021. Antal nyregistrerade etanolbilar var så få som 1–13 fordon under 2020 års månader. I juni–september 2021 har dock antalet nyregistrerade etanolbilar legat runt 100–200 fordon per månad.

Under september månad avregistrerades 24 610 personbilar, vilket betyder att personbilsparken minskade med 865 fordon, jämfört med samma månad i fjol. Personbilsflottan minskade i storlek även i juli och augusti i år och senast innan dess i april och maj 2020 dvs. i coronapandemins inledning. Exporterade personbilar stod för 37 procent av avregistreringarna under september.