Postnord ska betala tillbaka över halv miljard kronor

PostNord måste betala tillbaka det kapitaltillskott på 667 miljoner kronor som PostNord ick från sina ägare 2018. Foto: PostNord

EU-kommissionen har idag meddelat att den godkänner det interna kapitaltillskottet från PostNord Group till Post Danmark på 2,3 miljarder dansk kronor. Tillskottet skedde 2018 och 2019.

– Beskedet om det godkända interna kapitaltillskottet är glädjande och välkommet. Det är positivt att Kommissionen delar vår uppfattning om att det interna tillskottet har beviljats i enlighet med marknadsvillkoren, och därmed inte är att betrakta som statligt stöd. Jag är också glad över den resultatförbättring vi har haft den senaste tiden i koncernen och att vi i dag är finansiellt starka vilket medför att vi kan fortsätta att investera i PostNords utveckling på samtliga marknader, konstaterar koncernens CFO Viktor Davidsson.

Samtidigt har EU-kommissionen meddelat att det kapitaltillskott på 667 miljoner kronor som PostNord  fick från sina ägare, den svenska och danska staten, år 2018 måste återkrävas. EU bedömer att pengarna inte lever upp till reglerna om statligt stöd.

– Vi avvaktar nu besked från våra ägare rörande nästa steg, säger Viktor Davidsson.