Lanserar fossilfria gröna transportkorridorer

PostNord lanserar gröna transportvägar från treminalerna i Stockholm, Göteborg och Malmö, även Uppsala, Norrtälje och Helsingborg. Foto: PostNord

PostNord introducerar gröna korridorer mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Det innebär att PostNord nu kan erbjuda sina kunder fossilfria transporter på sträckorna. Något som företag med höga klimatambitioner efterfrågar och en viktig milstolpe i PostNords klimatomställning.

I PostNords agenda för hållbar logistik ingår att bli fossilfria till 2030, där transporter har en avgörande roll. Sedan tidigare erbjuder PostNord fossilfria transporter i många svenska storstäder, genom satsningar på eldrivna fordon, biodrivmedel, innovativa leveranslösningar med en optimerad logistik.

Nu tar PostNord nästa steg mot fossilfrihet genom att lansera de gröna korridorerna. Genom att byta fossil diesel mot biodrivmedlet HVO minskas utsläppen på de valda sträckorna med 1090 ton CO2 under 2022. Under 2023 förväntas utsläppen minska med 3 200 ton CO2.

Totalt omfattas sex terminaler, inklusive styckegodsterminaler, i riksnätet och regionerna. De gröna transportvägarna inkluderar dessutom, utöver Stockholm, Göteborg och Malmö, även Uppsala, Norrtälje och Helsingborg

Vi är stolta över att ligga i framkant och bidra till en snabb och robust klimatomställning. Att koncentrera utsläppsminskningen till vissa sträckor gör att vi kan kommersialisera upplägget och erbjuda våra kunder fossilfria transporter. Dessutom är det kostnadseffektivt att göra på det sättet, säger Naznoush Habashian, hållbarhetschef på PostNord.

PostNord i Sverige analyserar och planerar för hur Gröna Korridorer kan spridas till ännu fler delar av landet. Planen är att introducera fossilfria transporter på fler sträckor i Sverige samt i PostNords andra verksamhetsländer