Rätt beslut av Stena Line att flytta till Halmstad

Godstrafiken mellan Sverige och Danmark har ökat med 15 procent. Foto: Stena Lines

För ett år sedan firades öppningen av färjelinjen mellan Halmstad och Grenå med folkfest på båda sidor av Kattegatt och tusentals människor besökte invigningen i Halmstad. Efter ett år konstaterar Stena Line att det var rätt beslut. Linjen är både en passagerar- och fraktlinje men under pandemin har fokus varit på att säkra den viktiga godstrafiken mellan länderna som har ökat med  15 procent.

Flytten till Halmstad var rätt beslut och har överträffat våra förväntningar både i Sverige och i Danmark. Våra fraktkunder har tagit emot linjen med öppna armar och vi har sett en ökning av godstransporter på linjen med 15 procent jämfört med den tidigare linjen från Varberg till Grenå. Framförallt är det Halmstads geografiska placering som kunderna värdesätter men också effektiviteten i att flytta transporterna från väg till vatten och slippa köra hela vägen, säger Elisabeth Lönne, ansvarig för Stena Lines Danmarkslinjer.  

Stena Line har under hela pandemin fortsatt att trafikera linjen med totalt 22 avgångar i veckan. Rederiets främsta fokus har varit att säkra infrastrukturen och den viktiga godstrafiken mellan länderna. Sedan linjen startade har Stena Nautica seglat fler än 1100 gånger över Kattegatt och transporterat närmare 700 kilometer frakt.

Potentialen i att öka passagerartrafiken på linjen har med anledning av pandemin och reserestriktioner inte ännu kunnat utvecklas. Men redan vid starten för ett år sedan kunde Stena Line konstatera ett stort intresse med höga bokningssiffror och reseundersökningar bland rederiets kunder visar att intresset för att resa även efter pandemin är fortsatt stort.

– Innan pandemin såg vi bokningsökningar med upp till 20 procent från svensk sida och 50 procent på den danska sidan jämfört med året innan, och så fort reserestriktionerna lättades under sommaren såg vi ett högt bokningstryck direkt. När världen väl öppnar upp sina gränser efter pandemin är vi redo att utveckla turismen över Kattegatt och det vet vi att våra samarbetspartners i Kattegattalliansen på båda sidor av vattnet är också, säger Elisabeth Lönne.