Nio av tio personresor är tillbaka över Öresund

Varje dag gjordes i genomsnitt 96.200 personresor över Öresund med bil, tåg eller färja under årets andra kvartal. Foto: Öresundsbron

Varje dag gjordes i genomsnitt 96.200 personresor över Öresund med bil, tåg eller färja under årets andra kvartal, visar Øresundsindex/Trafik. Och det är en ökning med 136 procent jämfört med samma kvartal 2021, men 8 procent lägre än 2019. Godstransporterna fortsatte att öka rejält på järnväg, färja och väg. Med i genomsnitt 3.839 transporter per dag ökade godstrafiken med 10,6 procent jämfört med samma kvartal 2021 – och når därmed en ny toppnotering.

Totalt gjordes 8,7 miljoner personresor under det andra kvartalet i år varav 34,4 procent med tåg, 46,3 procent med bil över bron och 19,3 procent med färja mellan Helsingborg och Helsingör.

– Nästan 100.000 personresor om dagen bekräftar att reslusten i Öresund är tillbaka. Med fritidsaktiviteter, arbete, studier och näringsliv visar vi att Öresundsregionen är beroende av goda förbindelser över sundet för att hänga ihop. Øresundsindex finns för att visa hur regionen utvecklas och det är glädjande att det nu så tydligt går i rätt riktning, säger Linus Eriksson, vd på Øresundsbron.

Øresundsindex ger ett återkommande mått på hur Öresundsregionen utvecklas inom allt från trafik och arbetsmarknad till näringsliv och vardagsintegration. Varje kvartal kompletteras det med Øresundsindex/Trafik som bygger på resande- och trafikstatistik från aktörer som är verksamma över Öresund. Øresundsbro Konsortiet är finansiär och initiativtagare till Øresundsindex och det oberoende dansk-svenska kunskapscentret Øresundsinstituttet står för datainsamlingen, analys och produktion av de färdiga rapporterna.