Scanlog satsar på flytande biogas

Flytande biogas är ett förnybart drivmedel med stor miljö- och klimatnytta för godstransporter. Foto: Vingruppen

Vingruppen i Norden tillsammans med sin logistikpartner Scandinavian Logistics Partners  började därför titta på möjligheter för fossilfria godstransporter i linje med sina uppsatta klimatmål. Då dök flytande biogas plötsligt upp som ett alternativ. Flytande biogas är ett förnybart drivmedel med stor miljö- och klimatnytta. För tunga vägtransporter är det ett väl fungerande och intressant alternativ till diesel.

Det var Scanlogs åkeripartner Alfredsson Transport i Norrköping som var först på bollen att erbjuda en fordonsflotta med drivmedlet. I nära anslutning till Sveriges största flytande biogasanläggning Tekniska Verken i Linköping.

Nu körs Vingruppen i Nordens dryck från anläggningen i Norge 100 % fossilfritt till lagret i Jordbro. Satsningen har bidragit till en total utsläppsminskning på 14 procent för Vingruppen i Nordens transporter under 2019.

– Vi gläder oss att det finns aktörer som Vingruppen i Norden som vågar testa, och gå i bräschen för hållbara godstransporter. Flytande biogas har stor potential att minska utsläppen inom transportsektorn vilket Vingruppens siffror redan visar. Att Vingruppen vågat satsa har därför ett viktigt signalvärde, säger Mathias Wideroth, styrelseordförande för Scanlog.