Uppsala ställer om till fossilfria transporter

Uppsala Vatten producerar varje år 42 GWh biogas. Foto: Uppsala Vatten

Vikten av att ställa om till fossilfria transporter och hållbara energisystem blir allt tydligare. Uppsala Vatten ska nu undersöka möjligheterna till ett lokalt robust energisystem baserat på befintlig biogasproduktion och ny vätgasproduktion. Biogasen har länge varit viktig i Uppsalas hållbarhetsarbete och regionala utveckling. Biogasens roll i en stärkt krisberedskap är också något som varit på agendan länge. Det aktuella omvärldsläget och ökade drivmedelspriser gör det ännu viktigare att kunna tanka hållbart och närproducerat.

Den regionala biogasproduktionen, den pågående elektrifieringen och framtidens vätgas kan tillsammans få många synergieffekter. Detta område har dock varit relativt outforskat hittills, men nu har Uppsala Vatten tagit initiativ till en fördjupad förstudie som har beviljats upp till två miljoner kronor i stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Förstudien ska titta på olika möjligheter att komplettera befintlig biogasproduktion med lokal vätgasproduktion.

– Studien ska identifiera investerings- och driftkostnader och vilka industriella tekniklösningar som kan bli aktuella. Syftet är att ta fram beslutsunderlag för att kunna analysera och utvärdera en eventuell komplettering av Uppsalas energisystem med vätgasproduktion, säger Jan Wicén, affärsstrateg på Uppsala Vatten. 

Uppsala Vatten producerar varje år 42 GWh biogas som driver en stor del av bussarna i kommunen och flera taxibilar. Om efterfrågan stiger kraftigt skulle vätgas kunna vara ett komplement. Förstudiens resultat kommer att vara av stort värde för offentliga aktörer och biogasproducenter i hela Sverige.

– Det finns många olika systemlösningar för vätgas. Här har vi chansen att skräddarsy ett system som är anpassat speciellt för Uppsala och som kan bidra med många nyttor samtidigt, säger Rafael Waters, ordförande på Uppsala Vatten. 

Förstudien leds av Uppsala Vatten och genomförs tillsammans med Uppsala kommun, SLU, Region Uppsala och BioDriv Öst. Samverkansorganisationen BioDriv Öst bidrar med expertkompetens och leder projektet Fossilfritt 2030 – Transporter i Uppsala län, där förstudien ingår. I projektet samverkar även Länsstyrelsen Uppsala och kommunerna Håbo, Heby, Enköping och Tierp.

– De offentliga aktörerna i Uppsala ligger i framkant när det gäller att utveckla de lösningar som behövs för att ställa om transportsektorn och skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. I detta projekt visar de återigen på sin förmåga att tänka större. De ser möjligheterna med dagens biogasproduktion och framtidens vätgasproduktion och kopplar ihop det med en stärkt energisäkerhet och tillgång till närproducerat förnybart drivmedel, säger Beatrice Torgnyson Klemme, vd på BioDriv Öst.