Bravida installerar till Stockholms Hamnar

Bild: Stockholms hamnar

Till den nya Värtahamnen kommer Bravida att installera belysningssystem, kraftmatningar, landström till fartygen och datanät till ett ordervärde av 45 miljoner kronor.

Stockholms hamnar har stort fokus på att den nya Värtahamnen ska ha en hållbarhetsprofil och en av de viktigaste miljösatsningarna är elinstallationerna.

– Bravida utvärderades tillsammans med flera andra entreprenörer. Då Bravida lämnade ett fördelaktigt pris så gjordes en uppföljning och vi kunde konstatera att Bravida kan uppfylla våra krav som en kompetent och kunnig entreprenör inom den tekniska lösning vi valt, säger Svante Åberg, byggledare el och tele på Stockholms hamnar.

I arbetet med att minska buller och avgaser är en viktig del att de färjor som lägger till i hamnen ska kunna elanslutas så de kan stänga av motorerna när de ligger vid kaj en längre tid. Den nya belysningen i hamnen kommer bli miljösmart i det avseendet att i de delar av hamnen som inte används kommer belysningen automatiskt att stängas av.

Projektet startar omgående och ska vara klart till sommaren 2016.