Piteå anordnar utbildningar inom logistikoch transport

Allt fler kvinnor väljer schaufförsyrket. Arkivbild

I norra Sverige väntar en kraftfull samhällsomvandling som en följd av flera stora etableringar. En välutvecklad infrastruktur, konkurrenskraftiga och hållbara transporter samt anställningsbar personal med rätt kompetens är nyckeln till framgång. Vid ett dialogmöte mellan kommunen och de lokala industriföretagen diskuterades kompetensbehov och önskade inriktningar för nya utbildningar.

Yrgo, högre yrkesutbildning Göteborg, är en av landets största utbildningsanordnare inom Yrkeshögskolan och har utbildat inom logistik och transport sedan 2005. För två år sedan inleddes ett samarbete mellan Vuxenutbildningen i Piteå och Yrgo, vilket ledde till att en lokal studiegrupp startade för YH-utbildningen Logistik och transportledning.

Vuxenutbildningen i Piteå bjöd in till branschdialog med några av de större tillverkande industrierna i Piteå. Syftet var att utröna vilka kompetenser företagen behöver för att hantera och utveckla sina transport- och logistikupplägg.

– Konkurrensen om arbetskraft och kompetens blir allt mer påtaglig. I takt med ökat fokus på klimatomställning och hållbara transporter är det viktigt att de vi anställer framöver har kompetens att förstå hur politik, EU, myndigheter, klimatmål och liknande påverkar utvecklingen, säger Roger Bergman, marknadschef Stenvalls Trä.

Han får medhåll av Sofia Franzén, logistikutvecklare Lindbäcks Bygg, som tillägger att gröna transporter behöver gå hand i hand med realistiska leveranstider, lönsamhet med mera för att värdekedjan ska vara hållbar. Det gör arbetet med att utveckla lösningar mer komplext.