Storsatsning på vätgas i Stockholm Norvik Hamn

Johan Wallén, marknads- och försäljningschef Stockholms Hamnar, och Benjamin Weinacht, Managing Director Hydrogen Ports CMB.TECH. Foto: Stockholms Hamnar

Stockholms Hamnar och CMB.TECH startar ett strategiskt samarbete för en stor vätgassatsning i Stockholm Norvik Hamn. Investeringarna i vätgas omfattar driften i hamnen och är ett led i att öka servicen till rederier och åkerier samt andra kunder och samarbetspartner. Målet är att Stockholm Norvik Hamn ska bli Sveriges mest klimatsmarta och hållbara hamn.

Stockholms Hamnar och CMB.TECH startar ett strategiskt samarbete för en stor vätgassatsning i Stockholm Norvik Hamn. Investeringarna i vätgas omfattar både driften i hamnen och är ett led i att öka servicen till rederier och åkerier samt andra kunder och samarbetspartner. Målet är att Stockholm Norvik Hamn ska bli Sveriges mest klimatsmarta och hållbara hamn.

Stockholms Hamnar och CMB.TECH ingår ett strategiskt partnerskap för en stor vätgassatsning i Stockholm Norvik Hamn. Satsningen innebär startskottet för att i framtiden kunna erbjuda kunder och samarbetspartner möjlighet till omställning genom att bland annat etablera en tankstation för vätgas i anslutning till hamnen. I ett första steg konverteras hamnfordon till att köras på utsläppsfri vätgas. Den första vätgasdrivna terminaltrucken planeras att vara i drift i Stockholm Norvik Hamn 2023.

– Vätgas kommer att spela en avgörande roll i omställningen till fossilfria transporter, både på land och till sjöss. Vi är därför otroligt glada över partnerskapet med CMB.TECH och satsningen på vätgas. Det ligger helt i linje med Stockholms Hamnars ambitiösa miljömål att driva en fossilfri verksamhet från 2030, säger Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd Stockholms stad.

CMB.TECH är en av de stora aktörerna när det gäller att erbjuda vätgaslösningar och har stor erfarenhet från sjöfarts- och transportsektorn. Vätgasambitionen är ett led i utvecklingen till att använda ett mer klimatsmart bränsle, både på land och till sjöss. Sveriges mest klimatsmarta och hållbara hamn blir nu ännu mer hållbar.

– Att kunna etablera det här strategiska partnerskapet med Stockholms Hamnar i den nya godshamnen Stockholm Norvik Hamn är oerhört glädjande. Det är den första hamnen vi arbetar med i Sverige och vi hoppas kunna bidra med kunskap och erfarenhet i omställningen från diesel till vätgas. Det ger helt nya förutsättningar för att vidareutveckla Stockholm Norvik Hamn som den klimatsmarta hamn den redan är, säger Alexander Saverys, vd på CMB.TECH.

Stockholms Hamnar arbetar aktivt, långsiktigt och strategiskt för en hållbar hamnverksamhet och sjöfart och har högt satta miljömål. Stockholms Hamn AB är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Det innebär att bolaget arbetar strukturerat och systematiskt för att uppnå ständiga förbättringar och en minskad miljöbelastning. Bolaget hållbarhetsrapporterar också enligt standarden GRI Standards, nivå Core.