Installerar solcellsdriven tankstation för vätgas

Foto: Mariestads kommun

Mariestad är först i världen med en solcellsdriven tankstation för vätgas. Det lockar till sig besökare från hela världen som vill se anläggningen och nyligen besöktes kommunen av en indisk delegation. Mariestad har besökts av en indisk delegation med representanter från olika delar av det indiska näringslivet. De önskade se världens första anläggning för soldriven lokal vätgasproduktion, som kommunen byggt tillsammans med elbolaget VänerEnergi och företaget Nilsson Energy.

De indiska besökarna verkar inom områden som dieselgeneratorer och batteriteknik och är intresserade av att utveckla sig och ställa om sin industri mot mer hållbar tillverkning. Utöver visning av anläggningen och provkörning av bränslecellsbilar diskuterades samverkan på olika nivåer och industriellt utbyte vid besöket. En av besökarna, tidigare Bosch-chef under många år, kände sedan tidigare till att Mariestad, som världsledande inom kylskåpsutveckling och ville se hur vi nu ställer om och hittar andra områden inom hållbar industri. Det politiska modet i Mariestad att satsa offensivt på hållbara lösningar kommer delegationen lyfta till den politiska ledningen i Indien.

− Vi känner oss hedrade när ledande personer inom näringslivet i Indien med sådan stor omvärldskunskap tar kontakt och väljer att besöka just oss i Mariestad. Sådana besök innebär att det vi gör här är världsledande och högintressant i omvärlden, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamsson.

Mariestads kommun och delegationen är överens om att besöket ska leda till ett tätare samverkan för att ställa om till hållbar industri och nya arbetstillfällen.

Delegationen bestod av Sunil Bhambhani och Prashant Kharade från Ador India samt Mr Lakshmi och Mr Uday Bhende från Kirloskar Oil Engines Ltd. Från Mariestads kommun deltog Johan Abrahamsson, kommunstyrelsens ordförande, Jonas Johansson, utvecklingschef, Susanne Wallner, utvecklingsstrateg. Från näringslivet deltog Hans-Olof Nilsson, Birgitta Nilsson, Pontus Lundgren och Martina Wettin från Nilsson Energy och Niels Arne Baden, från Green Hydrogern & Spouce.