Botnialänken H2 får sin första kund

Luleå hamn är centrum för vätgassatsningen Botnialänken H2. Foto: Luleå hamn

Som första representant för kundsidan ansluter ESL Shipping till BotnialänkenH2. Partnerskapet stärker både ESL Shippings strategiska arbete för fossilfri sjöfart och BotnialänkenH2, som nu täcker hela värdekedjan. ESL Shipping blir ny partner i samarbetet. BotnialänkenH2 har en potential att minska koldioxidutsläppen från transporter och industrier med upp till 235 000 ton årligen.

BotnialänkenH2 är ett gemensamt projekt mellan energibolaget Uniper, ABB Sverige, Luleå Hamn och Luleå Energi. Genom att producera fossilfri vätgas vill BotnialänkenH2 erbjuda kunder inom transportsektor, industri och samhälle ett fossilfritt alternativ till bränsle, el och värme och på så sätt bidra till att påskynda klimatomställningen i Luleå och Sverige.

– Klimatfrågan är akut, det vet vi som har Östersjöns känsliga vatten som vårt hem. Vi bär tillsammans med våra kunder och partners ansvaret att göra vad vi kan för att vända utvecklingen. En viktig byggsten för att åstadkomma konkret förändring och säkra fossilfritt fartygsbränsle är industripartnerskap som BotnialänkenH2. Vi ser mycket fram emot att vara del av Botnialänken H2, säger Matti-Mikael Koskinen, vd för ESL Shipping.

I och med partnerskapet med ESL Shipping rymmer nu BotnialänkenH2 aktörer i hela värdekedjan. Rederiföretaget ESL Shipping är ledande transportör av torrbulklaster på Östersjön. Med över 5,5 miljoner ton i produkt- och råvarutransporter från Luleå hamn varje år är ESL Shipping en viktig länk till Europa för Norrlands industrier. ESL Shippings målsättning är att erbjuda helt fossilfria fraktlösningar till sjöss, och bolaget har investerat över 200 miljoner Euro de senaste åren för att påskynda omställningen.

– Vätgasutvecklingen går snabbt och antalet användningsområden bara växer. Med BotnialänkenH2 vill vi skapa en vätgashubb som alltid står redo att leverera vätgasen dit den behövs. Här kan Luleå hamn bli ett strategiskt nav. Det är speciellt glädjande och viktigt att vår första partner på kundsidan kommer från sjöfarten, där en avgörande del av omställningen till fossilfria drivmedel behöver ske, säger Göran Carlsson, tf vd på Luleå Hamn, om samarbetet.

– Möjligheterna med vätgas som energibärare är stora och vi är övertygade om att vätgasen kommer att vara en viktig pusselbit i framtidens fossilfria och flexibla energisystem. Precis som vid andra energiintensiva processer ser vi också en stor potential i att tillvarata restenergier från tillverkningsprocessen och på så sätt ytterligare skapa cirkularitet i energisystemet, säger Malin Larsson, vd Luleå Energi.

Vätgas är ingen energikälla i sig, utan är precis som elektricitet en energibärare. I takt med att tekniken för energiomvandling av fossilfri energi till vätgas blir allt bättre och mer effektiv, ökar också vätgasens betydelse för klimatomställningen.

– Hittills har vi bara skrapat på ytan när det gäller vätgasens möjligheter och potential att bidra till omställningen av industri- och transportsektorerna. Med ett nästan fossilfritt elsystem har Sverige mycket goda förutsättningar för storskalig vätgasproduktion. BotnialänkenH2 är ett ypperligt exempel på den potential vi ser framför oss, säger Johan Svenningsson, vd Uniper Sverige.

– Vätgas är ett bra exempel på hur teknik är nyckeln till att klara av omställningen till ett mer hållbart samhälle, säger Vibeke Gyllenram, försäljningschef för divisionen Process Automation Energy Industries på ABB Sverige. För oss som ledande teknikleverantör är BotnialänkenH2 både en möjlighet att göra konkret skillnad och fortsätta ta vätgastekniken till nya höjder tillsammans med kunder och partners, säger Vibeke Gyllenram.

En avgörande komponent för att förverkliga Botnialänken H2 är offentlig medfinansiering, och en ansökan för att bli ett så kallat ”Projekt av gemensamt europeiskt intresse”, IPCEI, ligger hos Energimyndigheten/Regeringen. Med finansiering på plats beräknar BotnialänkenH2 att kunna bidra till att minska koldioxidutsläppen från transporter och industrier med upp till 235 000 ton årligen.