OX2 tecknar avtal för vätgasfordon

Vätgasstationen på Åland är en fullskalig station för både personbilar och tung trafik. Foto: OX2

OX2 har tecknat en avsiktsförklaring med Hyundai Finland Motor Oy i syfte att göra Åland till pilotområde för vätgasfordon. OX2 och Hyundai ska undersöka förutsättningarna, baserat på OX2s plan för den första vätgasstationen i anslutning till den föreslagna etableringen av EnergiParken i Möckelö. Vätgasstationen planeras vara på 3 MW elektrolysör och är därmed en fullskalig station för både personbilar och tung trafik. Det är Hyundai Finlands första pilotprojekt i området.
 
– Det är enormt kul att ingå detta samarbete med Hyundai som är en av de fordonstillverkare som kommit absolut längst inom vätgasutveckling. Åland är som gjort för ett pilotområde och vår planerade vätgasstation i EnergiParken blir grunden. Stationen är både geografiskt välplacerad, samt att vi hoppas kunna erbjuda lägre kostnad för framdrift än de motsvarande priserna på bensin och diesel idag, säger Anders Wiklund, Country Manager OX2 Åland.
 
Vätgasstationen planeras att färdigställas under 2024 i anslutning till den av OX2 planerade storskaliga solkraftsparken. En förutsättning för färdigställande är att alla nödvändiga tillstånd erhålles samt att finansiella beslut fattas.
 
– Vätgas är redan ett gångbart alternativ på de europeiska vägarna, även för tung trafik. Hyundai har personbilen Nexo Fuel Cell SUV tillgänglig. Hyundai har även vätgasdrivna lastbilar samt en buss i sortimentet. Vi vill vara delaktiga i att göra det vi kan för att erbjuda våra kunder avancerad teknologi, säger Hyundai Motor Finlands Managing director, Esa Kurikka.
 
Hyundai planerar erbjuda olika finansiella upplägg och testmöjligheter till lokala företag för att stimulera dem att testa vätgasfordon med begränsad finansiell exponering.