Dagabs nya lager invigt

Från vänster i bild: Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande i Landskrona, Daniel Månsson, Dagabs kategoriområdeschef och platschef i Landskrona, Nicholas Pettersson, vd på Dagab. Foto: Kaneos Media

Nu har Dagabs nya rikslager för frukt och grönt officiellt invigts i Landskrona. Med det nya lagret skapas förutsättning för ökad effektivitet – och större framtida volymer. Det första spadtaget togs i december 2021 och ett år senare flyttades all verksamhet från Helsingborg till Landskrona. I det nya lagret kommer manuellt plock att hanteras sida vid sida med en automationslösning för att skapa ökad effektivitet och förutsättningar för ökade volymer.

– Genom flytten till Landskrona förbättrar vi vår kapacitet och kan hantera ännu större volymer på sikt. Lagret försörjer Axfoods butiker i hela Sverige, nästan en tredjedel av all frukt och grönt som konsumeras i Sverige kan passera lagret, säger vd Nicholas Pettersson som själv var på plats under invigningen.

Lagret ersätter Dagabs tidigare frukt- och gröntlager i Helsingborg och ytan har mer än fördubblas, vilket ökar kapaciteten väsentligt. I Landskrona har Dagab även flyttat ihop lager- och transportverksamheten, som tidigare fanns på olika adresser i Helsingborg, för att ytterligare optimera varuflödet.

Det nya lagret är en modern arbetsplats som är bättre anpassad efter verksamhetens behov, och är ett viktigt led i Axfoods och Dagabs omfattande arbete med att bygga framtidens starkaste logistikstruktur.

landskrona_lager.jpg

Lagret i Landskrona ersätter Dagabs tidigare frukt- och gröntlager i Helsingborg. Foto: Axfood

Verksamheten flyttades från Helsingborg till Landskrona under en helg och var minutiöst planerad då det är många delar och processer som måste fungera. Samtidigt som verksamheten flyttades levererades det fullt ut i ordinarie verksamhet.

− Det är många olika avdelningar inom Axfood som har varit med och bidragit och att vi lyckas lösa en uppgift som denna utan påverkan för våra butiker är åter ett kvitto på att vi är starkare tillsammans. En extra stor eloge till frukt- och gröntteamet med Daniel Månsson i spetsen, som parallellt med detta även levererat på en fantastisk nivå i ordinarie verksamhet, säger Hans Bax affärsområdeschef egna affärer inom Dagab.

Det var inte bara frukt och grönt som flyttades, utan även lagerinfrastruktur i form av cirka 90 truckar, all voice-utrustning, datorer, skrivare och liknande. Dessutom har en teknisk omläggning av systemen från Helsingborg till Landskrona genomförts. Och från och med nu har den frukt, grönt och blommor som miljoner kunder lägger i kassen passerat det nya lagret i Landskrona.