Axfood säkrar grunden för framtidens logistik

Witron tar in flera order på automatiserade lager. Foto: Witron

Med ett nytt och automatiserat e-handelslager i Backa i Göteborg, ett utbyggt och automatiserat höglager i Backa och automatisering av det nya frukt- och gröntlagret som byggs i Landskrona tar Axfoods inköps- och logistikbolag Dagab nu det kompletterande steget i utvecklingen av en modern logistikplattform som under många år säkrar såväl ökade volymer som ökad effektivitet. Med denna investering om totalt 65 miljoner eurounder perioden 2021–2024 har Axfood nu lagt grunden för framtidens logistikstruktur.

Dagab ligger redan idag i framkant med att utveckla framtidens logistik, och nu fortsätter resan mot mer automation. Nyligen påbörjades installationen av automationslösningen i det nya logistikcentret i Bålsta, som ska stå klart 2023. Dessutom tillkännages idag tre nya initiativ som kommer att stärka hela Axfoodfamiljen och externa kunder framgent, och som med etableringen i Bålsta utgör grunden för Axfoods logistikplattform för många år framåt.

– Med de här tre investeringarna får vi, tillsammans med det pågående bygget av vårt nya logistikcenter i Bålsta, de största och viktigaste elementen på plats för vår framtida logistikplattform. Vi säkrar en effektiv och hållbar logistiklösnina av högsta klass för oss och för våra kunder i hela landet, och med det skapar vi också förutsättningar för en fortsatt lönsam tillväxt, säger Axfoods koncernchef och vd Klas Balkow.

I Göteborg planerar Dagab att bygga ett helt nytt högautomatiserat e-handelslager. Ambitionen är att etablera det nya e-handelslagret i anslutning till distributionscentralen i Backa, på den fastighet som Dagab idag äger. Avtal har tecknats med Witronom att leverera automationslösningen till det nya e-handelslagret, som kommer att ge fem gånger högre kapacitet än i dag.

Witron är redan idag en partner till Dagab genom samarbetet i det nya logistikcentret i Bålsta. I e-handelslagret i Backa blir det en liknande automationslösning som för hanteringen av e-handelsordrar i logistikcentret i Bålsta för samtliga temperaturzoner, med skillnaden att påfyllnad av varor inte kommer ske från samma byggnad, utan istället från den anslutande distributionscentralen i Backa.

Lagret beräknas stå klart i slutet av 2024 och vara i full drift under våren 2025. Fram tills dess kommer koncernens nuvarande e-handelslager i Västra Frölunda att fortsätta utvecklas. Det nya e-handelslagret ökar såväl kapacitet som effektivitet kraftigt jämfört med nuvarande e-handelslager, där plock sker manuellt. Den totala avtalade investeringen med Witron uppgår till 48 miljoner euro under perioden 2021–2024.

Dessutom förstärks och byggs nuvarande höglager i Backa ut med två nya automatiserade krangångar för att tillföra nya pallplatser. Detta ökar den totala kapaciteten med omkring 30 procent, och därmed säkras hanteringen av kommande tillväxt. Här kompletteras ett redan befintligt avtal med Daifuku om en investering som uppgår till 3 MEUR.

Dagab har därutöver tecknat avtal med KNAPP om att automatisera delar av det nya frukt- och gröntlagret i Landskrona, vilket beräknas stå klart i slutet av 2022. KNAPP står redan idag för den automationslösning Dagab använder i färskvarulagret i Jönköping. Med den nya automationen i Landskrona, som förväntas vara i full drift 2024, ökar effektiviteten och kapaciteten i lagret, där automation och manuellt plock hanteras sida vid sida. Samtidigt förbättras flexibiliteten vid volymökningar. Den totala avtalade investeringen med KNAPP uppgår till 14 miljoner euro under perioden 2021–2024.