100 fordon varje dag passerar Elektroskandias logistikcenter i Örebro

logistiken är viktig för Elektroskandias verksamhet i Örebro. Foto: Knapp

En av hörnstenarna i Elektroskandias verksamhet är logistiken. Snabba och effektiva transporter ger ett bra flöde av materiel och gods från logistikcentret i Örebro till kunder över hela Sverige. Transportplaneringen gäller framför allt bokning av transporter vid order av stora volymer, som behöver hanteras separat utöver det dagliga, löpande flödet. En av transportplanerarna är specialiserad för transporter med kranbilar mot stora elnätskunder där leveranser sker ut till siter, ofta med koordinater som enda adress.

– Vid vår senaste kundundersökning framkom att hela 98 procent av kunderna får leveranserna inom avtalad tid. I branschjämförelse är det väldigt bra siffror men samtidigt visar de att det finns lite förbättringspotential, säger transportchefen David Hjälmarlycka.

– För att kunden ska ha full kontroll över sin leverans har vi också ett Transport Management System, med vars hjälp godset skannas och ger både oss och kunden möjlighet till full spårbarhet av varje sändning.

Ett fokusområde är att transportera med så lite miljöpåverkan som möjligt. Därför har man på senare år genomfört flera åtgärder för mer hållbara transporter. Sedan tidigare kördes samtliga kranbilstransporter samt transporten till stockholmsbutiker på HVO 100.

– Alla våra avtalade transportörer är också certifierade enligt Fair Transport, vilket innebär att transporterna utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och hållbart. Vi fortsätter hela tiden att utveckla verksamheten för att alltid kunna erbjuda kunderna den mest effektiva och hållbara transportlösningen, avslutar David Hjälmarlycka.