Nowaste installerar på logistikområdet Vasatorp

Nowaste har för installationen av AutoStore valt Swisslog som partner. Foto: Nowaste

Den tredje etableringen som Nowaste gör på logistikområdet Vasatorp utmed motorvägen E4/E6 öster om Helsingborg kommer automatiseras med bland annat en AutoStore-lösning.  Lösningen planeras att driftsättas under våren 2023 och kommer initialt utgöras av 55.000 lokationer. Planering är gjord för att AutoStoren i ett tidigt skede skall kunna växa med minst 75.000 bins till för att motsvara 130.000 lokationer. Vidare expansion är möjlig till uppemot 300.000 bins.

– Vi utgår alltid från kundens data och flöden. Därefter lägger vi på faktorer som ledtidskrav, tillväxt, utveckling av sortiment, eventuella förändringar i flödet m.m. När vi gjort det så vet vi vad vi ska fråga efter och därefter designar vi lösningen tillsammans med både kund och leverantör, säger Patrik Johnfors, Projekt- & Utvecklingschef på Nowaste Logistics.

Nowaste har för installationen av AutoStore valt Swisslog som partner där faktorer som erfarenhet, kompetens och service samt support var avgörande i beslutsprocessen. 

– Utöver den egna interna processen med att komma fram till vem vi vill arbeta med så har vi även hört oss för hos några av de kunder de har levererat till och de har förstärkt den bild vi själva skapat. De har en väldigt god erfarenhet och är trygga i sina uppdrag samt att service och support är väl utbyggt, fortsätter Patrik Johnfors på Nowaste.

– Det är ett väldigt intressant projekt att sätta upp tillsammans med en så progressiv aktör som Nowaste. Anläggningens syfte är att utgöra plockmotorn för flera kunder i samma automationslösning där de olika kundernas flöden hjälps åt att balansera varandra för att optimera prestandan, vilket är väldigt spännande, säger Christian Walby, Sales Manager AutoStore på Swisslog Europa.

Projektet är under uppstart och förväntas pågå fram till mars 2023 och där parterna tillsammans utvecklar mjukvaran och de systemstöd som kommer krävas. Utöver AutoStore så finns det flera parallella flöden i lagret som skall integreras med flödet till och från AutoStoren.