Ökat behov av logistikkompetens i byggbranschen

I forskningsvärlden är bygglogistik ett växande område. Foto: Nackademin

Stockholms kommuner beräknas bygga 50 000 nya bostäder på två år. Byggbranschen ligger i jämförelse med många andra industrier efter vad gäller logistiklösningar, men det finns både tid och pengar att spara för de företag som rekryterar en logistiker till byggproduktioner. 

Jenny Olsson är Supply Chain-konsult på ÅF och har de senaste åren arbetat med en rad strategiska logistikuppdrag inom byggsektorn, bland annat som biträdande projektledare för utvecklingen och implementeringen av en bygglogistiklösning på Norrlands Universitetssjukhus. Hon ser att fler byggaktörer efterfrågar logistikkompetens och att branschen i stort har fått upp ögonen för fördelarna med att ha en logistiker i projekt.

–  De största vinsterna för arbetsgivare som anställer en bygglogistiker är att kunna arbeta mer hållbart och samtidigt öka produktiviteten, säger hon.

Två kvällar i veckan föreläser Jenny Olsson på en kurs i bygglogistik där majoriteten av de cirka trettio deltagarna har lång erfarenhet från byggbranschen. De konstaterade tidigt i kursen ett tydligt behov av mer logistisk kompetens inom branschen, även om ledningen i alla företag inte ännu insett det. 

–  Med en bygglogistiker får man någon som ser till att det operativa i produktionen flyter på så att hantverkarna kan fokusera på det som de är bäst på, säger Jenny Olsson.

I forskningsvärlden är bygglogistik ett växande område. Flera studier har flaggat för behovet av ökad logistikkompetens i byggsektorn, och framhäver fördelarna med att ha övergripande kontroll av flöden. Men enligt Sasha Krogius vet nödvändigtvis inte alla verksamheter som har behov av att effektivisera sin bygglogistik om det. Här ser han att yrkeshögskolan, genom den obligatoriska praktiken, kan fylla en viktig funktion. 

–  Det kan ge arbetsgivare chans att testa och utvärdera nyttan av att ha en bygglogistiker i projekt. Det ger även studenter chans att sälja in sin kompetens hos verksamheter där de ser att behov finns.

Jenny Olsson, som är utbildad ingenjör på Chalmers, tror att yrkeshögskolan också kan spela en roll för att stärka kompetensen bland de som redan har en fot i byggbranschen.

–  Utbildningsformen är mer flexibel än en traditionell universitetsutbildning vilket gör det möjligt för exempelvis en arbetsledare att vidareutbilda sig och samtidigt ha kvar sin anställning, avslutar hon.

Yrkeshögskolan Nackademin planerar en ny bygglogistikutbildning med start hösten 2020. Utbildningen är framtagen med potentiella arbetsgivare som kvalitetssäkrar inriktning och säkerställer att den tar utgångspunkt i det som branschen efterfrågar. I utbildningen ingår bland annat digitalisering inom bygglogistik, ekonomi, juridik och arbetsmiljö samt projektledning och kommunikation.