Ystad Hamns nya färjelägen invigs

Ystad hamns nya färjelägen under byggnationen. Foto: Ystad hamn

Nu invigs Ystad Hamns nya färjelägen. Invigningen förrättas av kommunstyrelsens ordförande i Ystad Paula Nilsson och regionstyrelsens ordförande i Skåne Carl Johan Sonesson.

Ystad Hamn är en av Sveriges största färjehamnar, med utmärkta förbindelser till Bornholm, Polen, Tyskland och vidare till andra länder i Centraleuropa. Bland annat är den Sveriges näst största hamn för personbilstrafik och tredje största färjepassagerarhamn.

Genom en utbyggnad har hamnen fått kraftigt utökad kapacitet med två nya färjelägen som kan ta emot upp till 240 meter långa fartyg. Samtidigt har 140 000 kvadratmeter mark tillskapats genom utfyllnad. En effektivare insegling samt bättre vågbrytare och vågfällor har också ingått i byggprojektet.