Rekord för godsvolymer i Skandinaviens största RoRo-hamn

Järnvägstrafiken ökar med 41 procent i Trelleborgs Hamn. Foto: Trelleborgs Hamn

Godsflödena ökade under 2021 och mer än 100 000 fler fraktenheter hanterades i Trelleborgs Hamn, trots pågående pandemi. Den största ökningen kan noteras på den intermodala och konventionella järnvägstrafiken. Trelleborgs Hamn var den enda RoRo-hamnen i Sverige som hade positiva frakttal under 2020 och den uppåtgående trenden fortsatte 2021. Prognoserna framåt pekar också på en positiv utveckling.

Den intermodala trafiken ökade med 27 procent under 2021 jämfört med föregående år, vilket betyder att 34 000 trailers har åkt till eller från Trelleborgs Hamn på järnväg. Att mängden gods på järnväg ökar är ett gott exempel på den unika kombinationen av sjöfart, väg och järnväg som Trelleborgs Hamn kan erbjuda.

− Vårt arbete med att öka våra intermodala transporter har varit oerhört framgångsrikt och vi ska fortsätta utveckla detta då det är det är det mest miljövänliga sättet att transportera gods på. På två år har vi mer än fördubblat volymen och vi ser fram emot nya volymer, säger Jörgen Nilsson, vd, Trelleborgs Hamn.

Det är också mycket glädjande att den konventionella järnvägstrafiken ökade med 41 procent jämfört med 2020 vilket innebär drygt 27 000 vagnar i Trelleborgs Hamn.

I Trelleborgs Hamn pågår just nu en omfattande hamnutbyggnad och expansion österut som möjliggör ökade godsvolymer och passagerartrafik i framtiden. Färjeläge 13 och 14 är klara och byggandet av färjeläge 11 och 12 beräknas stå klart i februari, precis i lagom tid då TT-Lines första nya Green Ship beräknas komma. Det andra Green Ship-fartyget är planerat till kvartal 3 2022.

− Det arbete som vår personal och våra kunder har gjort och presterat under 2021 är väldigt imponerande. Att under en pandemi i ett av Skånes största byggarbetsplatsområde skapa dessa volymer talar för sig självt, säger vd Jörgen Nilsson.