Trelleborgs Hamns får fyra nya färjelägen

Nu står Trelleborgs nya hamn färdig. Foto: Trelleborgs Hamn

Efter att under flera år varit en bygg- och anläggningsplats står nu Trelleborgs nya hamn färdig. Sedan hamnutbyggnaden startade har Trelleborgs Hamn förlängt Sverige med 550 meter söderut, byggt tre kilometer långa nya vågbrytare, använt 600 000 ton sten som togs sjövägen från Halmstad, muddrat 1,7 miljoner kubikmeter, skapat 50 hektar nytt land där det tidigare var hav samt finns numera 5 400 meter kaj i hamnen.

Investeringen och utbyggnaden av Trelleborgs Hamn gör det möjligt att möta framtida volymökningar av gods, väsentligt öka kapaciteten med intermodala godstransporter, gods på järnväg och förmåga att ta emot nästa generations RoRo-fartyg, så kallade Green Ships, med betydligt mindre klimatpåverkan men väsentligt större kapacitet.

− Det är riktigt roligt att de investeringar och satsningar som vi hittills gjort nu är verklighet och ingen vision längre. Nu ser vi fram emot att kunna välkomna TT-Lines första Green Ship Nils Holgersson under kvartal 2. Utan våra nya färjelägen hade det inte varit möjligt att ta emot så stora fartyg. Tillsammans med våra rederikunder TT-Line, Stena Line och Unity Line har vi utformat den nya hamnen för att klara en kapacitetshöjning av ökade godsvolymer och passagerartrafik i framtiden, säger vd Jörgen Nilsson, Trelleborgs Hamn.

Trelleborgs Hamn är Skandinaviens största RoRo-hamn, en av Sveriges fem corehamnar samt Sveriges enda hamn med järnvägsfärjor. Hamnen är en viktig nod för Sveriges import och export, och har med det en viktig betydelse och roll för Sveriges klimatomställning av godstransporter.  Såsom viktig godsnod och port till södra Sverige, är Trelleborg specifikt utpekat som regional kärna. Det strategiska läget i Öresundsregionen med närhet till övriga Europa ska tas tillvara.