Flygets återhämtning tar ny fart

Stockholm Arlanda Airport. Fotograf: Orlando Boström

Flygets återhämtning tar ny fart i mars drivet av restriktionslättnader, flygbolagsetableringar och ett kraftigt ökat linjeutbud till följd av flygbolagens sommartrafikprogram som inleddes i slutet av månaden. Swedavia fortsätter nu att anpassa den operativa verksamheten för att möta ett ökat resande och att bemanna upp inför kommande högsäsongsmånader. Mot bakgrund av den starka utvecklingen finns idag ett stort rekryteringsbehov både hos Swedavia och samarbetspartners på flygplatserna.

Swedavias tio flygplatser hade sammanlagt 1,7 miljoner resenärer under förra månaden, enligt statistik från det statliga bolaget. Antalet utrikesresenärer ökade med 545 procent och antalet inrikesresenärer med 273 procent jämfört med mars 2021.

– Mot bakgrund av den snabba återhämtningen har både vi och våra samarbetspartners sedan ett tag tillbaka stora rekryteringsbehov. Bara för Swedavias del handlar det om ett hundratal pågående rekryteringar och det stora rekryteringsbehovet skapar på kort sikt utmaningar i bemanningen i hela branschen, säger Swedavias vd Jonas Abrahamsson i ett pressmeddelande.

Resandet till och från Swedavias flygplatser är dock betydligt lägre än under 2019, det vill säga före coronapandemin som ledde till drastiskt minskat flygande i världen. Antalet utrikesresenärer och inrikesresenärer minskade med 45 respektive 48 procent i mars 2022 jämfört med i mars 2019.