DSV bygger 175 000 kvadratmeter logistiklager i Landskrona

Två nya lagerbyggnader som planeras byggas i anslutning till DSVs logistikcenter i Landskrona. Bild: DSV

Under hösten 2022 tar DSV det första spadtaget till ett gigantiskt byggprojekt på 175 000 m2 i anslutning till befintlig logistikanläggning i Landskrona som därmed kommer bli ett av Nordens största logistikcenter. Den nya anläggningen kommer även omfatta temperaturkontrollerade lagerzoner på 70 000 kvadratmeter. Hållbarhet kommer att vara ett viktigt fokusområde i byggnadsdesignen och under hela byggprocessen.

Centralt belägen mellan Göteborg i norr och Lund/Malmö i söder samt alldeles intill motorvägen E6/E20, kommer den nya etableringen, tillsammans med befintlig anläggning, bilda ett logistikcentrum som servar både den danska, finska, norska och svenska marknaden.

Med de nya byggnaderna kommer DSV i Landskrona erbjuda en total lageryta på över 225 000 kvadratmeter. Tillsammans med befintligt kontor på nästan 11 000 kvadratmeter och terminal på 35 000 kvadratmeter.kommer DSVs logistikcenter i Landskrona att omfatta mer än 270 000 kvadratmeter när de nya lokalerna står klara.

Det nya byggnadsprojektet på 175 000 kvadratmeter omfattar två nya lager. Byggnaden på 70 000 kvadratmeter kommer att innehålla två temperaturkontrollerade lagringszoner med tillräckligt utrymme för lagring av snabbrörliga konsumtionsvaror, vilket är extra relevant för stormarknadskedjor och konsumentvarumärken. Lagret erbjuder även fullt licensierad lagring åt hälso-, sjukvårds- och läkemedelsindustrin - helt enligt logistikstandarderna GDP, Good Distribution Practice, och GMP, Good Manufacturing Practice. Den andra byggnaden på 105 000 kvadratmeter kommer att brukas till traditionell lagring och inkluderar en rad automatiserade lösningar.

– Vi kommer kunna erbjuda en omfattande temperaturkontrollerad lösning med olika temperaturzoner samt ytterligare kapacitet för traditionell lagerhållning på de nya DSV-lagren. Dessa anläggningar kommer utrustas med teknik som AGV, Automated Guided Vehicle, och kranar, vilket ger oss möjlighet att tillhandahålla bästa möjliga effektivitet och servicenivåer till våra nordiska kunder, säger Ian Swinhoe, vd för DSV Solutions.

DSVs nya lagerytor i Landskrona kommer att certifieras enligt Breaam Excellent, som är världens ledande vetenskapligt baserade certifieringssystem för hållbarhet inom byggprojekt. Inte bara byggnaderna, utan även byggarbetet måste vara extremt balanserat och skydda miljön för att man ska kunna uppnå den ovanliga och mycket höga certifieringsnivån för den här typen av logistikbyggen. Överblivna jordmassor från byggarbetsplatsen måste deponeras i ett närliggande område för att minska det totala koldioxidavtrycket från processen. Framtida energiförsörjning har beaktats för att förbereda Power-to-X, lagring av ström i batterier och för laddning av eldrivna lastbilar samt för att kunna överföra eventuell överkapacitet av energi till exempelvis Landskrona stad. Logistikområdet kommer även att samla upp spillvatten.

– Vi är stolta över den ambition och noggrannhet som lagts ner i utformningen av detta projekt för att värna om och vårda miljön kring tomten vi ska bygga på i Landskrona. Det ska bli spännande att inleda bygget av den nya anläggningen, och inte minst att samarbeta med Landskrona kommun kring vår gemensamma hållbarhetsagenda, säger Ian Swinhoe.