Nordic Nest automatisar sitt logistikcenter i Kalmar

Nordic Nest satsar på automatisering med robotsystemet AutoStore från Element Logic. på Foto: Element Logic

E-handlaren Nordic Nest säljer inredning med skandinavisk design i 70 länder. Efter att ha blivit uppköpta av BHG Group satsar man nu på automatisering av sitt logistikcenter i Kalmar genom robotsystemet AutoStore från Element Logic. Målet är en skalbar logistik och sänkta driftskostnader.

Under 2020 levererade man en miljon ordrar till omkring 700 000 kunder. Samma år blev man uppköpta av BHG Group  som förvärvade 97,6 procent av Nordic Nest Group. Sedan maj 2021 är även Svenssons i Lammhult med i Nordic Nest Group.

Nordic Nest är hemmahörande i Kalmar där man också har sitt huvudkontor och logistikcenter, varifrån huvuddelen av distributionen sker. Efter uppköpet har man valt att modernisera och digitalisera sitt logistikcenter genom robotsystemet AutoStore från Element Logic. Den logistiksetup som nu implementeras kommer att serva kunder till både Nordic Nest och Svenssons i Lammhult.

På Nordic Nest jobbar vi utifrån tre tydliga grundpelare där vi vill skapa världens bästa kundupplevelse, bygga världens mest motiverade team och driva världens mest lönsamma retail. Vi har redan gjort ett fantastiskt jobb och fram till nu har vi gjort det med manuella processer. Innan vi satsade på automation ville vi först ha en ordervolym som kunde bära upp investeringen i AutoStore och nu har vi nått fram dit, säger Bank Bergström, vd på BHG & Nordic Nest.

Robotsystemet AutoStore möjliggör en ökad orderkapacitet, godshantering och leveranshastighet. Nordic Nests installation av AutoStore är företagets första steg in i en automatiserad lagerverksamhet för gods till man. Målet är en skalbar logistik som kan skalas upp i takt med kundernas förändrade behov. Samtidigt kommer Nordic Nest att sänka sina driftkostnader, spara plats och skapa en arbetsplats med bättre ergonomi.

Nu är vi i en fas där AutoStore verkligen kommer att hjälpa oss genom snabbare leveranser, högre orderflöden, förbättrad arbetsmiljö, ökad effektivitet och en bättre kostnadsbild långsiktigt. Vår inledande installation är relativt stor och vi har även golvyta för att kunna fördubbla AutoStore-kapaciteten på sikt även om vi tycker om att skynda långsamt, menar Bank Bergström.

Detta är vårt tredje AutoStore-projekt i Kalmar där utvecklingen går snabbt genom ett vitalt entreprenörsliv. Det är ett klokt val av Nordic Nest att i takt med deras framgångar satsa på ett AutoStore-lager som tar effektiviteten till nästa nivå samtidigt som det är skalbart för framtiden, säger Thomas Karlsson, Managing Director på Element Logic Sverige.